Prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. polityki kadrowej i finansowej
Prof. dr hab. Jacek Popiel

Kompetencje Prorektora

Adres:
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków

tel. (+48 12) 663-11-14
e-mail: prorektor.kadry@uj.edu.pl

Biuro Prorektora

Data publikacji: 15.11.2019
Osoba publikująca: Rafał Kiszka