Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Adres:
ul. prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
tel. centrala: (+48 12) 664-55-07, (+48 12) 664-55-08

Dziekanat:
tel. (+48 12) 664-56-59, (+48 12) 664-55-82, (+48 12) 664-56-77, (+48 12) 664-56-60, (+48 12) 664-56-78
fax: (+48 12) 664-58-52
e-mail: wziks.dziekanat@uj.edu.pl
Strona internetowa: www.wzks.uj.edu.pl

studia III stopnia, doktoraty i habilitacje:
tel. (+48 12) 664-55-87
studia, rekrutacja:
tel. (+48 12) 664-56-98
pomoc materialna:
tel. (+48 12) 664-55-89

Dziekan:
dr hab. Piotr Jedynak, prof. UJ

Prodziekan ds. nauki:
prof. dr hab. Marek Bugdol

Prodziekan ds. dydaktyki:
dr hab. Sławomir Śpiewak

Prodziekan ds. rozwoju:
dr hab. Maria Próchnicka

 

INSTYTUT  INFORMACJI  NAUKOWEJ  I  BIBLIOTEKOZNAWSTWA

ul. Prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
fax: (+48 12) 664-58-54
e-mail: inib@uj.edu.pl

Dyrektor:
dr hab. Remigiusz Sapa
Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych:
dr Małgorzata Janiak

Sekretariat ogólny:
Katarzyna Tlałka
tel. (+48 12) 664-55-30;
e-mail: katarzyna.tlalka@uj.edu.pl

Sekretariat studencki:
mgr Ewa Jargus-Kowalczyk - studia stacjonarne I i II stopnia
tel. (+48 12) 664-58-46
e-mail: ewa.jargus@uj.edu.pl

Jednostki Instytutu:

Zakład Informacji Naukowej
tel. (+48 12) 664-57-06
Kierownik: dr hab. Maria Próchnicka
e-mail: maria.prochnicka@uj.edu.pl

Zakład Książki i Jej Funkcji w Komunikowaniu Społecznym
tel. (+48 12) 664-58-19
Kierownik: dr hab. Anna Gruca

Zakład Metodologii Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
tel. (+48 12) 664-55-21
Kierownik: dr hab. Remigiusz Sapa
e-mail: remigiusz.sapa@uj.edu.pl

Zakład Zarządzania Informacją
tel. (+48 12) 664-57-00
Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Babik
e-mail: w.babik@uj.edu.pl

 

INSTYTUT  SZTUK  AUDIOWIZUALNYCH

ul. Prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
fax: (+48 12) 664-58-53

Dyrektor:
prof. dr hab. Krzysztof Loska
Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych:
dr Magdalena Zdrodowska

Sekretariat
tel. (+48 12) 664-55-67,
e-mail: malgorzata.czarnik@uj.edu.pl
tel. (+48 12) 664-55-67,
e-mail: monika.j.kaczmarska@uj.edu.pl

Jednostki Instytutu:

Katedra Historii Filmu
tel. (+48 12) 664-56-11
Kierownik: prof. dr hab. Łukasz Plesnar
e-mail: lukasz.plesnar@uj.edu.pl

Katedra Historii Filmu Polskiego
tel. (+48 12) 664-66-18
Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Lubelski
e-mail: tadeusz.lubelski@uj.edu.pl

Katedra Mediów Audiowizualnych
tel. (+48 12) 664-56-21
Kierownik: prof. dr hab. Eugeniusz Wilk
e-mail: eugeniusz.wilk@uj.edu.pl

Katedra Teorii i Antropologii Filmu
tel. (+48 12) 664-55-66
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Loska
e-mail: krzysztof.loska@uj.edu.pl

 

INSTYTUT  EKONOMII, FINANSÓW  i  ZARZĄDZANIA

ul. Prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
fax: (+48 12) 664-58-57
e-mail: iefiz@uj.edu.pl

Dyrektor:
dr hab. Jerzy Rosiński
Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych dla kierunku ekonomia:
dr Małgorzata Kutera
Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych dla kierunku zarządzanie:
dr Rafał Wisła

Kierownik sekretariatu:
mgr Monika Antoniuk-Gula
tel.  (+48 12) 664-56-32
e-mail: monika.antoniuk-gula@uj.edu.pl

Sekretariat ogólny i finansowy
Ewa Glaudel
tel. (+48 12) 664-57-79
e-mail: ewa.glaudel@uj.edu.pl
mgr inż. Katarzyna Jałocha
tel. (+48 12) 664-55-74
e-mail: katarzyna.jalocha@uj.edu.pl
mgr Joanna Mars
tel. (+48 12) 664-55-83
e-mail: joanna.mars@uj.edu.pl

Sekretariat studencki

kierunek ekonomia:
Iwona Mirek
tel. (+48 12) 664-56-80
e-mail: iwona.mirek@uj.edu.pl
mgr Liliana Mroczkowska
tel. (+48 12) 664-57-77
e-mail: liliana.mroczkowska@uj.edu.pl

kierunek zarządzanie:
mgr Urszula Czernik
tel. (+48 12) 664-55-72
e-mail: urszula.czernik@uj.edu.pl
mgr Danuta Klocek-Kot
tel. (+48 12) 664-56-82
e-mail: danuta.klocek-kot@uj.edu.pl
inż. Magdalena Niedzielska-Szewczyk
tel. (+48 12) 664-55-71
e-mail: magdalena.niedzielska-szewczyk@uj.edu.pl
mgr Elżbieta Tyrowicz
tel. (+48 12) 664-57-76
e-mail: elzbieta.tyrowicz@uj.edu.pl

 

Jednostki Instytutu:

Katedra Ekonomii i Innowacji
tel. (+48 12) 664-58-11
Kierownik: prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska
e-mail: ewa.okon-horodynska@uj.edu.pl

Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Polityki Gospodarczej
tel. (+48 12) 664-56-70
Kierownik: prof. dr hab. Anna Ząbkowicz
e-mail: anna.zabkowicz@uj.edu.pl

Katedra Ekonomii Matematycznej
tel. (+48 12) 664-58-47
Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Tokarski
e-mail: t.tokarski@uj.edu.pl

Katedra Zarządzania Jakością
tel. (+48 12) 664-57-67
Kierownik: prof. dr hab. Marek Bugdol
e-mail: marek.bugdol@uj.edu.pl

Zakład Globalizacji i Integracji Ekonomicznej
tel. (+48 12) 664-57-83
Kierownik: dr hab. Marta Gancarczyk, prof. UJ
e-mail: marta.gancarczyk@uj.edu.pl

Zakład Negocjacji
tel. (+48 12) 664-57-78
Kierownik: dr hab. Jerzy Rosiński
e-mail: jerzy.rosinski@uj.edu.pl

Katedra Organizacji i Zarządzania
tel. (+48 12) 664-57-65
Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Makieła
e-mail: zbigniew.makiela@uj.edu.pl

Katedra Rachunkowości Międzynarodowej
tel. (+48 12) 664-55-73
Kierownik: vacat

Katedra Zarządzania Operacyjnego i Marketingu
tel. (+48 12) 664-57-73
Kierownik: vacat

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi
tel. (+48 12) 664-57-67
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Kożuch
e-mail: barbara.kozuch@uj.edu.pl

Zakład Analiz Społeczno-Ekonomicznych
tel. (+48 12) 664-57-81
Kierownik: dr hab. Waldemar Florczak, prof. UJ
e-mail: waldemar.florczak@uj.edu.pl

Zakład Finansów
tel. (+48 12) 664-57-94
Kierownik: vacat

Katedra Zarządzania Strategicznego
tel. (+48 12) 664-57-80
Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Czakon
e-mail: wojciech.czakon@uj.edu.pl

Zakład Zachowań Organizacyjnych
tel. (+48 12) 664-57-93
Kierownik: dr hab. Barbara Fryzeł
e-mail: barbara.fryzel@uj.edu.pl

Zakład Znormalizowanych Systemów Zarządzania
tel. (+48 12) 664-57-49
Kierownik: dr hab. Piotr Jedynak, prof. UJ
e-mail: piotr.jedynak@uj.edu.pl

 

INSTYTUT  DZIENNIKARSTWA, MEDIÓW  I  KOMUNIKACJI  SPOŁECZNEJ

ul. Prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
fax: (+48 12) 664-58-55
e-mail: idiks.sekretariat@uj.edu.pl
 

Dyrektor:
dr hab. Agnieszka Hess
Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych:
dr Lucyna Słupek

Sekretariat ogólny:
tel. (+48 12) 664-55-33
e-mail: malgorzata.checinska@uj.edu.pl
- finanse, pensum: (+48 12) 664-55-29;
e-mail: a.harnik@uj.edu.pl

Sekretariat studencki:
- studia stacjonarne I stopnia: (+48 12) 664-55-31;
e-mail: joanna.krizar@uj.edu.pl
- studia stacjonarne II stopnia oraz niestacjonarna I stopnia: (+48 12) 664-55-32;
e-mail: elzbieta.glownia@uj.edu.pl

Jednostki Instytutu:

Zakład Badań nad Mediatyzacją
tel. (+48 12) 664-56-53
Kierownik: dr hab. Agnieszka Hess
e-mail: agnieszka.hess@uj.edu.pl

Zakład Komunikowania Międzynarodowego i Mediów
tel. (+48 12) 664-57-57
Kierownik: dr hab. Teresa Sasińska-Klas, prof. UJ
e-mail: teresa.sasinska-klas@uj.edu.pl

Zakład Komunikowania Politycznego i Mediów
tel. (+48 12) 664-56-52
Kierownik: dr hab. Beata Klimkiewicz
e-mail: beata.klimkiewicz@uj.edu.pl

Zakład Nowych Mediów

Zakład – Ośrodek Badań Prasoznawczych

 

INSTYTUT  SPRAW  PUBLICZNYCH

ul. Prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
fax: (+48 12) 664-58-59
e-mail: isp@if.uj.edu.pl

Dyrektor:
dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ
Z-ca Dyrektora ds. ogólnych:
dr Mateusz Lewandowski
Z-ca Dyrektora ds. dydaktyki:
dr Jakub Kołodziejczyk

Kierownik sekretariatu:
Mgr Małgorzata Lisowska
tel.  (+48 12) 664-55-30
e-mail: malgorzata.lisowska@uj.edu.pl

Sekretariat ogólny:
tel. (+48 12) 664-55-44
monika.antoniuk-gula@uj.edu.pl

Sekretariat studencki:
tel. (+48 12) 664-55-84
katarzyna.maczka@uj.edu.pl
tel. (+48 12) 664-55-85
marcin.mich@uj.edu.pl

Sekretariat finansowy:
tel. (+48 12) 664-55-90
s.jung-konstanty@uj.edu.pl

Jednostki Instytutu:

Katedra Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego
tel. (+48) 519-516-480
Kierownik: prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
e-mail: lukasz.sulkowski@uj.edu.pl

Zakład Zarządzania Organizacjami Obywatelskimi
Kierownik: dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska
e-mail: ewa.bogacz-wojtanowska@uj.edu.pl

Katedra Zarządzania Publicznego
tel. (+48 12) 664-55-59
Kierownik: prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek
e-mail: grazyna.prawelska-skrzypek@uj.edu.pl

Zakład Innowacji Społecznych i Systemów Zarządzania
tel. (+48 12) 664-57-32
Kierownik: dr hab. Grzegorz Baran
e-mail: gpbaran@gmail.com

Zakład Przywództwa i Zarządzania w Edukacji
tel. (+48 12) 664-57-88
Kierownik: dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz
e-mail: grzegorz.mazurkiewicz@uj.edu.pl

Zakład Rozwoju Społecznego

 

INSTYTUT  PSYCHOLOGII  STOSOWANEJ

ul. prof. St Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
fax: (+48 12) 664-58-56
 

Dyrektor:
dr hab. Bernadetta Izydorczyk
Z-ca Dyrektora ds. ogólnych:
dr Krystyna Golonka
Z-ca Dyrektora ds. dydaktyki:
dr Bożena Gulla

Sekretariat ogólny:
tel. (+48 12) 664-55-50
e-mail: edyta.lepiora@uj.edu.pl

Sekretariat studencki:
studia stacjonarne I rok specjalność: psychologia stosowana
tel. (+48 12) 664-56-76
e-mail: kaja.holubowska@uj.edu.pl
studia stacjonarne II-V specjalność: psychologia stosowana
tel. (+48 12) 664-55-49
e-mail: magdalena.nawalany@uj.edu.pl
studia niestacjonarne i studia stacjonarne specjalność: neuropsychologia i neurokognitywistyka
tel. (+48 12) 664-55-47
e-mail: agnieszka.mikler@uj.edu.pl

Sekretariat techniczny:
tel. (+48 12) 664-55-48
e-mail: krzysztof.olszaniecki@uj.edu.pl

Sekretariat finansowy:
tel. (+48 12) 664-59-24
e-mail: anna.twarogowska@uj.edu.pl

Jednostki Instytutu:

Zakład Komunikacji Społecznej i Badań Podstawowych w Psychologii
tel. (+48 12) 664-55-64
Kierownik: dr hab. Józef Maciuszek, prof. UJ
e-mail: jozef.maciuszek@uj.edu.pl

Zakład Neurobiologii i Neuropsychologii
tel. (+48 12) 664-56-25
Kierownik: dr hab. Joanna Trzópek
e-mail: joanna.d.trzópek@uj.edu.pl

Zakład Neurokognitywistyki i Neuroergonomii
tel. (+48 12) 664-56-44
Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Marek
e-mail: tadeusz.marek@uj.edu.pl

 • Pracownia Okulograficzna
  Kierownik: dr Magdalena Fąfrowicz
  tel. (+48 12) 664-57-35

 • Pracownia Gęstego Zapisu EEG
  Kierownik: dr Magda Gawłowska
  tel. (+48 12) 664-57-30

 • Pracownia IBM Modelowania Systemów Złożonych
  tel. (+48 12) 664-56-47
  Kierownik: dr Krystyna Golonka

Zakład Psychologii Pracy i Organizacji
tel. (+48 12) 664-56-36
Kierownik: dr hab. Antoni Wontorczyk
e-mail: antoni.wontorczyk@uj.edu.pl

Zakład Psychologii Rozwoju i Zdrowia
tel. (+48 12) 664-55-60
Kierownik: dr hab. Tadeusz Ostrowski
e-mail: tadeusz.marian.ostrowski@uj.edu.pl

Zakład Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii
tel. (+48 12) 664-57-11
Kierownik: dr hab. Bernadetta Izydorczyk
e-mail: bernadetta.izydorczyk@uj.edu.pl

Zakład Psychologii Sądowej i Kryminologii
tel. (+48 12) 664-56-63
Kierownik: dr hab. Przemysław Piotrowski
e-mail: p.piotrowski@uj.edu.pl

Pracownia Psychologii Transportu
tel. (+48 12) 664-55-63
Kierownik: dr hab. Antoni Wontorczyk
e-mail: antoni.wontorczyk@uj.edu.pl

Laboratorium Testów Psychologicznych
tel. (+48 12) 664-56-76
Kierownik: mgr Kaja Hołubowska
e-mail: kaja.holubowska@uj.edu.pl

 

INSTYTUT  KULTURY

ul. prof. St Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
c.tel. (+48 12) 664-55-07, 664-55-08, (+48) 506-006-701 (do 705)
tel. Bezp. (+48 12) 664-58-18
e-mail: kultura@uj.edu.pl

Dyrektor:
Dr hab. Cezary Woźniak
Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych:
dr Anna Góral

Sekretariat ogólny
Magdalena Solecka
tel. (+48 12) 664-58-18
e-mail: magdalena.solecka@uj.edu.pl

Sekretariat studencki:
Agnieszka Dudek
tel. (+48 12) 664-55-69
e-mail: agnieszka.dudek@uj.edu.pl
Iwona Marczyk
tel. (+48 12) 664-58-33
e-mail: iwona.marczyk@uj.edu.pl

Sekretariat finansowy
Jadwiga Trojanowska-Kaczmarczyk
 tel. (+48 12) 664-58-28
e-mail: j.trojanowska-kaczmarczyk@uj.edu.pl

Jednostki Instytutu:

Katedra Zarządzania, Ekonomiki Mediów i Reklamy
tel. (+48 12) 664-58-32
Kierownik: prof. zw. dr hab. Bogusław Nierenberg
e-mail: boguslaw.nierenberg@uj.edu.pl

Katedra Kultury Współczesnej
tel. (+48 12) 664-55-38
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Pleśniarowicz
e-mail: krzysztof.plesniarowicz@uj.edu.pl

Zakład Cyfrowej Humanistyki w Zarządzaniu
Kierownik: dr hab. Roman Batko
e-mail: roman.batko@uj.edu.pl

Zakład Badań Filozoficznych nad Kulturą
tel. (+48 12) 664-58-27
Kierownik: dr hab. Cezary Woźniak
e-mail: cezary.wozniak@uj.edu.pl

Zakład Zarządzania Kulturą
tel.  (+48 12) 664-57-01
p.o. Kierownik: dr hab. Łukasz Gaweł
e-mail: lukasz.gawel@uj.edu.pl

 

KATEDRA  LINGWISTYKI  KOMPUTEROWEJ

ul. prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków

Kierownik:
prof. dr hab. Wiesław Lubaszewski
e-mail: wieslaw.lubaszewski@uj.edu.pl

Sekretariat:
tel. (+48 12) 664-56-67
e-mail: barbara.moskal@uj.edu.pl
tel. (+48 12) 664-58-48
e-mail: grzegosz.data@uj.edu.pl

 

KATEDRA  SYSTEMÓW  INFORMATYCZNYCH

ul. prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków

Kierownik:
prof. dr hab. Mariusz Flasiński
e-mail: mariusz.flasinski@uj.edu.pl

Sekretariat:
tel. (+48 12) 664-56-67
e-mail: barbara.moskal@uj.edu.pl
tel. (+48 12) 664-58-48
e-mail: grzegosz.data@uj.edu.pl

 

INSTYTUT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ul. prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków

Dyrektor:
prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk
e-mail: m.bednarczyk@uj.edu.pl

Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych:
dr hab. inż. Ewa Wszendybył-Skulska
e-mail: e.wszendybyl-skulska@uj.edu.pl

Sekretariat ogólny:
tel. (+48 12) 664-55-79
e-mail:urszula.haladus@uj.edu.pl

Sekretariat studencki:
tel. (+48 12) 664-55-78
e-mail:urszula.bidzinska@uj.edu.pl

Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji
Kierownik – prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk
e-mail: m.bednarczyk@uj.edu.pl
tel.: (+48 12) 664 55 79

Zakład E-przedsiębiorczości
Kierownik – dr hab. Marta Najda-Janoszka
e-mail: marta.najda-janoszka@uj.edu.pl
tel.: (+48 12) 664 55 13

Zakład Przedsiębiorczości w Turystyce
Kierownik – dr hab. Ewa Wszendybył-Skulska
e-mail: e.wszendybyl-skulska@uj.edu.pl
tel.: (+48 12) 664 55 04

Zakład Przedsiębiorczości w Sporcie
Kierownik – dr hab. Jarema Batorski
e-mail: j.batorski@uj.edu.pl
tel.: (+48 12) 664 55 21

 

CENTRUM  EDUKACJI  SŁUŻB  PUBLICZNYCH  i  ADMINISTRACJI

ul. prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
tel. (+48 12) 664-58-45, kom. 0514 604-149
e-mail: cespia@uj.edu.pl

Kierownik: prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek

 

CENTRUM STUDIÓW NAD PRZYWÓDZTWEM EDUKACYJNYM

Skład Rady Centrum Studiów nad Przywództwem edukacyjnym:

 • dr Danuta Elsner
 • prof. John Fischer
 • dr Jakub Kołodziejczyk
 • prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak

 

BIBLIOTEKA  WYDZIAŁOWA

ul. prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
tel. (+48 12) 664-55-10, (+48 12) 664-55-13
e-mail: biblioteka.wzks@uj.edu.pl
http://biblioteka.wzks.uj.edu.pl

Kierownik: mgr Edyta Grzyb
tel. (+48 12) 664-55-25
e-mail: edyta.grzyb@uj.edu.pl

Sekcja Gromadzenia Zbiorów
tel. (+48 12) 664-55-16

Sekcja Opracowania Zbiorów
tel. (+48 12) 664-55-25

Sekcja Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej
tel. (+48 12) 664-55-10

 

WYDZIAŁOWA  PRACOWNIA  MULTIMEDIALNA

ul. prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków

Kierownik:
mgr Mariusz Ślazyk
tel. (+48 12) 664-55-62,
e-mail: mariusz.slazyk@uj.edu.pl

 

PRACOWNIA RADIOWA

ul. prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków

Kierownik:
mgr Marcin Kubat
e-mail: m.kubat@uj.edu.pl

PRACOWNIA TELEWIZYJNA

ul. Prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, pok. 1.374

p.o. Kierownika – mgr Krzysztof Nowak
e-mail: krzysztoff.nowak@doctoral.uj.edu.pl
tel.: (+48 12) 664 57 55

OŚRODEK BADAŃ NAD MEDIAMI I KOMUNIKACJĄ SPOŁECZNĄ

ul. Prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, pok. 1.304

Kierownik – dr Marcin Pielużek
e-mail: marcin.pieluzek@uj.edu.pl
tel.: (+48 12) 664 58 15

Data publikacji: 04.04.2011
Osoba publikująca: Krzysztof Gruszczyński
Data ostatniej modyfikacji: 06.05.2019

Dziennik zmian dokumentu
  Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
  9.4 06.05.2019 08:15 Rafał Kiszka aktualnie przeglądana
  9.3 04.03.2019 12:09 Rafał Kiszka
  9.2 22.01.2019 13:50 Rafał Kiszka
  9.1 03.12.2018 07:56 Rafał Kiszka
  9.0 23.11.2018 10:16 Rafał Kiszka
  8.9 07.11.2018 11:44 Rafał Kiszka
  8.8 07.11.2018 11:34 Rafał Kiszka
  8.7 08.10.2018 09:13 Rafał Kiszka
  8.6 28.03.2018 11:13 Rafał Kiszka
  8.5 01.01.2018 07:59 Rafał Kiszka
  8.4 11.12.2017 12:20 Rafał Kiszka
  8.3 01.12.2017 11:10 Rafał Kiszka
  8.2 06.11.2017 11:04 Łukasz Wspaniały
  8.1 23.10.2017 06:48 Rafał Kiszka
  8.0 04.10.2017 13:14 Rafał Kiszka
  7.9 25.07.2017 07:07 Rafał Kiszka
  7.8 06.07.2017 11:57 Rafał Kiszka
  7.7 22.06.2017 09:43 Rafał Kiszka
  7.6 06.06.2017 11:18 Rafał Kiszka
  7.5 05.06.2017 07:42 Rafał Kiszka
  7.4 02.06.2017 13:35 Rafał Kiszka
  7.3 15.05.2017 07:53 Rafał Kiszka
  7.2 15.05.2017 07:25 Rafał Kiszka
  7.1 03.04.2017 13:27 Rafał Kiszka
  7.0 01.03.2017 14:22 Rafał Kiszka
  6.9 03.01.2017 10:28 Rafał Kiszka
  6.8 05.12.2016 08:32 Rafał Kiszka
  6.7 15.11.2016 10:23 Rafał Kiszka
  6.6 04.11.2016 14:15 Rafał Kiszka
  6.5 23.09.2016 11:49 Estera Podobińska
  6.4 13.09.2016 08:55 Estera Podobińska
  6.3 12.09.2016 11:38 Estera Podobińska
  6.2 08.09.2016 11:40 Estera Podobińska
  6.1 02.09.2016 13:55 Estera Podobińska
  6.0 18.04.2016 10:32 Estera Podobińska
  5.9 17.03.2016 12:03 Estera Podobińska
  5.8 04.01.2016 08:56 Estera Podobińska
  5.7 01.06.2015 09:16 Estera Podobińska
  5.6 28.04.2015 15:31 Estera Podobińska
  5.5 28.04.2015 15:28 Estera Podobińska
  5.4 16.04.2015 15:10 Estera Podobińska
  5.3 16.04.2015 15:10 Estera Podobińska
  5.2 16.04.2015 15:02 Estera Podobińska
  5.1 16.04.2015 13:02 Estera Podobińska
  5.0 16.04.2015 12:38 Estera Podobińska
  4.9 16.04.2015 12:18 Estera Podobińska
  4.8 16.04.2015 11:29 Estera Podobińska
  4.7 16.04.2015 11:07 Estera Podobińska
  4.6 30.03.2015 16:04 Estera Podobińska
  4.5 10.02.2015 13:12 Estera Podobińska
  4.4 12.01.2015 12:07 Estera Podobińska
  4.3 05.01.2015 10:12 Estera Podobińska
  4.2 29.12.2014 12:07 Estera Podobińska
  4.1 22.12.2014 08:59 Estera Podobińska
  4.0 02.12.2014 14:36 Estera Podobińska
  3.9 04.11.2014 08:24 Estera Podobińska
  3.8 03.10.2014 14:38 Estera Podobińska
  3.7 25.09.2014 14:33 Estera Podobińska
  3.6 04.07.2014 10:41 Estera Podobińska
  3.5 02.06.2014 10:07 Estera Podobińska
  3.4 08.04.2014 10:37 Estera Podobińska
  3.3 31.03.2014 10:07 Estera Podobińska
  3.2 31.03.2014 09:13 Estera Podobińska
  3.1 31.03.2014 09:12 Estera Podobińska
  3.0 20.03.2014 11:50 Estera Podobińska
  2.9 03.03.2014 14:42 Mariusz Kopiejka
  2.8 15.10.2013 12:03 Joanna Chodór
  2.7 01.08.2013 14:22 Mariusz Kopiejka
  2.6 01.08.2013 14:20 Mariusz Kopiejka
  2.5 14.05.2013 12:43 Mariusz Kopiejka
  2.4 06.03.2013 11:14 Joanna Chodór
  2.3 07.01.2013 13:12 Łukasz Wspaniały
  2.2 22.11.2012 15:12 Joanna Chodór
  2.1 09.10.2012 14:21 Joanna Chodór
  2.0 04.09.2012 15:18 Joanna Chodór
  1.9 03.09.2012 13:01 Joanna Chodór
  1.8 26.07.2012 13:55 Joanna Chodór
  1.7 11.07.2012 11:23 Joanna Chodór
  1.6 06.07.2012 08:40 Joanna Chodór
  1.5 03.07.2012 11:39 Joanna Chodór
  1.4 02.12.2011 14:28 Joanna Chodór
  1.3 05.08.2011 11:30 Joanna Chodór
  1.2 05.07.2011 14:28 Joanna Chodór
  1.1 05.05.2011 15:05 Joanna Chodór
  1.0 04.04.2011 05:43 Krzysztof Gruszczyński