Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Adres:
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4
30-348 Kraków
tel. (+48 12) 664-56-98
e-mail: wziks.dziekanat@uj.edu.pl
Strona internetowa: wzks.uj.edu.pl

STRUKTURA WYDZIAŁU

Dziekanat

1. Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

1) Zakład – Ośrodek Badań Prasoznawczych

a) Redakcja „Zeszytów Prasoznawczych”

2) Zakład Badań nad Mediatyzacją

3) Zakład Dziennikarstwa i Komunikowania Międzynarodowego

4) Zakład Komunikowania Politycznego i Mediów

5) Zakład Nowych Mediów

2. Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

1) Katedra Ekonomii Matematycznej

2) Katedra Finansów i Ekonomii Międzynarodowej

3) Katedra Zarządzania Jakością

4) Katedra Zarządzania Strategicznego

5) Katedra Systemów Zarządzania

6) Zakład Analiz Społeczno-Ekonomicznych

7) Zakład Ekonomii i Innowacji

8) Zakład Negocjacji

9) Zakład Teorii Zarządzania i Kapitału Ludzkiego

10) Zakład Zachowań Organizacyjnych

3. Instytut Studiów Informacyjnych

1) Zakład Informacji Naukowej

2) Zakład Książki i Jej Funkcji w Komunikowaniu Społecznym

3) Zakład Lingwistyki Komputerowej

4) Zakład Metodologii Badań Informacyjnych

5) Zakład Zarządzania Informacją

4. Instytut Kultury

1) Katedra Kultury Współczesnej

2) Katedra Zarządzania, Ekonomiki Mediów i Reklamy

3) Zakład Badań Filozoficznych nad Kulturą

4) Zakład Zarządzania Kulturą

a) Pracownia Dokumentacji Życia i Twórczości Heleny Modrzejewskiej

5. Instytut Przedsiębiorczości

1) Zakład E-Przedsiębiorczości i Innowacji

2) Katedra Zarządzania w Turystyce i Sporcie

6. Instytut Psychologii Stosowanej

1) Zakład Komunikacji Społecznej i Badań Podstawowych w Psychologii

2) Zakład Neurobiologii i Neuropsychologii

3) Zakład Neurokognitywistyki i Neuroergonomii

a) Pracownia Gęstego Zapisu EEG

b) Pracownia IBM Modelowania Systemów Złożonych

c) Pracownia Okulograficzna

4) Zakład Psychologii Pracy i Organizacji

5) Zakład Psychologii Sądowej i Kryminologii

6) Zakład Psychologii Rozwoju i Zdrowia

7) Zakład Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii

8) Pracownia Psychologii Transportu

9) Laboratorium Testów Psychologicznych

7. Instytut Spraw Publicznych

1) Katedra Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego

2) Zakład Przywództwa i Zarządzania w Edukacji

3) Zakład Rozwoju Społecznego

4) Zakład Zarządzania Organizacjami Pozarządowymii

5) Zakład Zarządzania Publicznego

6) Laboratorium Innowacji

8. Instytut Sztuk Audiowizualnych

1) Katedra Historii Filmu Polskiego

2) Zakład Historii Filmu Powszechnego

3) Katedra Teorii i Antropologii Filmu

4) Zakład Mediów Audiowizualnych

9. Katedra Systemów Informatycznych

10. Centrum Edukacji Służb Publicznych i Administracji (CESPiA)

11. Centrum Studiów nad Przywództwem Edukacyjnym

12. Ośrodek Badań nad Mediami i Komunikacją Społeczną

13. Pracownia Multimedialna i Komputerowa

14. Pracownia Radiowa

15. Pracownia Telewizyjna

16. Biblioteka Wydziałowa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej

1) Sekcja Gromadzenia Zbiorów

2) Sekcja Opracowania Zbiorów

3) Sekcja Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej