Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Geografii i Geologii

Adres:
ul. Gronostajowa 3a
30-387 Kraków
tel. (+48 12) 664-43-51
e-mail: wgig@uj.edu.pl
Strona internetowa: wgig.uj.edu.pl

STRUKTURA WYDZIAŁU

Dziekanat

1. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

1) Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

2) Zakład Geomorfologii

3) Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

4) Zakład Hydrologii

5) Zakład Klimatologii

6) Zakład Rozwoju Regionalnego

7) Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

8) Pracownia Geografii Fizycznej

9) Pracownia Gleboznawstwa i Geografii Gleb

10) Pracownia Geografii Religii

11) Pracownia Wydawnicza

12) Stacja Naukowa Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Łazach im. Ludwika Kaszowskiego

13) Laboratorium Hydrologiczno-Chemiczne

2. Instytut Nauk Geologicznych

1) Laboratorium Mikroskopii Elektronowej Skaningowej i Mikroanalizy

2) Laboratorium Badań Mineralogicznych

3) Laboratorium Geochemii Nieorganicznej

4) Laboratorium Geochemii Organicznej

5) Centrum Informatyczno-Analityczne

6) Biblioteka

3. Centrum Badań Systemów Człowiek-Środowisko