Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Adres:
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
tel. (+48 12) 663-15-65
tel./fax (+48 12) 422-02-25, 663-15-64
e-mail: wsmip@adm.uj.edu.pl
Strona internetowa: www.wsmip.uj.edu.pl

Dziekan:
Prof. dr hab. Zdzisław Mach
Sekretariat: tel. (+48 12) 663-15-65

Prodziekan ds. dydaktycznych:
dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ

Prodziekan ds. finansowych i inwestycji:
dr hab. Andrzej Porębski

Prodziekan ds. nauki:
prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek

 

Dziekanat:

mgr Beata Rapacz-Gawełda (kierownik Dziekanatu)
nr tel.: + 48 12 663 10 46
e-mail: kaczmar@adm.uj.edu.pl

dr Michał Rzepecki
nr tel.: + 48 12 663 14 90
e-mail: michal.a.rzepecki@uj.edu.pl

mgr Justyna Jawor
nr tel.: + 48 12 663 14 90
e-mail: justyna.jawor@uj.edu.pl

mgr Małgorzata Jasek
nr tel.: + 48 12 663 15 65
e-mail: malgorzata.a.jasek@uj.edu.pl

mgr Anna Łukaszewicz-Derwich
nr tel.: + 48 12 663 15 65
e-mail: anna.lukaszewicz-derwich@uj.edu.pl

Iwona Bzowska
nr tel.: + 48 12 663 15 65
e-mail: iwona.bzowska@uj.edu.pl

mgr Daria Stopa
nr tel.: + 48 12 663 15 65
e-mail: daria.stopa@uj.edu.pl

Kierownik ds. pomocy materialnej WSMiP:
mgr Paweł Mielnik
Al. Mickiewicza 3, 31-120 Kraków
nr tel. (+48 12) 634-20-08
e-mail: pawel.mielnik@uj.edu.pl

Starszy specjalista informatyk:
inż. Dominik Żółtek
Al. Mickiewicza 3, 31-120 Kraków
nr tel. (+48 12) 634-20-04
e-mail: dominik.zoltek@uj.edu.pl


STRUKTURA WYDZIAŁU

INSTYTUT AMERYKANISTYKI I STUDIÓW POLONIJNYCH
Rynek Główny 34, 31-010 Kraków
tel.(+48 12) 429-61-57, 663-14-84, fax (+48 12) 422-03-64
Dyrektor: dr hab. Radosław Rybkowski
Z-ca Dyrektora ds. ogólnych: dr hab. Łukasz Kamieński
Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych: dr Agnieszka Małek
Sekretariat: tel. (+48 12) 429-61-57, 663-14-84, fax (+48 12) 422-03-64
e-mail: iaisp.sekretariat@uj.edu.pl

 • Katedra Amerykanistyki
  tel. (+48 12) 429-61-57, 663-14-84
  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Mania
  e-mail: andrzej.mania@uj.edu.pl
 • Zakład Ameryki Łacińskiej
  tel. (+48 12) 429-61-57, tel. (+48 12) 663-14-84
  Kierownik: p.o. prof. dr hab. Adam Walaszek
  e-mail: adam.walaszek@uj.edu.pl
 • Katedra Historii Międzynarodowych Ruchów Migracyjnych
  tel.(+48 12) 429-61-57, tel.(+48 12) 663-14-84
  Kierownik: prof. Adam Walaszek
  e-mail: adam.walaszek@uj.edu.pl
 • Katedra Migracji Współczesnych i Stosunków Etnicznych
  tel.(+48 12) 429-61-57, tel.(+48 12) 663-14-84
  Kierownik: prof. dr hab. Dorota Praszałowicz
  e-mail: praszdo@uj.edu.pl
 • Zakład Kanady
  tel.(+48 12) 429-61-57, tel.(+48 12) 663-14-84
  Kierownik: prof. dr hab. Anna Reczyńska
  e-mail: anna.reczynska@uj.edu.pl
 • Zakład Kultury Amerykańskiej
  tel.(+48 12) 429-61-57, tel.(+48 12) 663-14-84
  Kierownik: dr hab. Radosław Rybkowski
  e-mail: radoslaw.rybkowski@uj.edu.pl
 • Biblioteka:
  Rynek Główny 34, 31-010 Kraków, tel. (+48 12) 433-97-81
  Al. Mickiewicza 3, 31-120 Kraków, tel. (+48 12) 663-20-00 w. 315
 • Pracownia – Centrum Meksykańskie

 

INSTYTUT EUROPEISTYKI
ul. Jodłowa 13, 30-252 Kraków
tel. (+48 12) 664-74-09/07, (+48 12) 664-74-15, (+48 12) 664-74-11
fax (+48 12) 429-70-52
ul. Garbarska 7a, 31-131 Kraków (CES)
tel. (+48 12) 429-62-07, (+48 12) 429-61-95
Dyrektor: dr hab. Dariusz Niedźwiedzki
Z-ca Dyrektora ds. badań i współpracy międzynarodowej: dr hab. Jacek Kołodziej
Z-ca Dyrektora ds. dydaktyki: dr hab. Krzysztof Koźbiał

 • Katedra Dziedzictwa Europejskiego
  tel. (+48 12) 664-74-27, (+48 12) 664-74-28
  Kierownik: prof. Jacek Purchla
  e-mail: jacek.purchla@uj.edu.pl
 • Zakład Filozofii Europejskiej
  tel. (+48 12) 664-74-24, tel. (+48 12) 664-74-17
  Kierownik: prof. Czesław Porębski
  e-mail: porebski@iap.li
 • Katedra Kultury i Społeczeństwa Europy
  tel. (+48 12) 664-74-09
  Kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Mach
  e-mail: zdzislaw.mach@uj.edu.pl
 • Zakład Historii Europy
  tel. (+48 12) 664-74-43, (+48 12) 664-73-65
  Kierownik: prof. dr hab. Witold Stankowski
  e-mail: witold.stankowski@uj.edu.pl
 • Zakład Historii i Kultury Europy Środkowej
  tel. (+48 12) 664-74-18
  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Cisek
  e-mail: janusz.cisek@uj.edu.pl
 • Katedra UNESCO ds. Edukacji o Holokauście
  tel. (+48 12) 664 74 08
  Kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Mach
  e-mail: zdzislaw.mach@uj.edu.pl
 • Zakład Polityki i Kultury Krajów Śródziemnomorskich
  Kierownik: dr hab. Joanna Sondel-Cedarmas
  e-mail: joanna.sondel-cedarmas@uj.edu.pl
 • Biblioteka
  ul. Garbarska 7a, 31-131 Kraków,
  tel. (+48 12) 429-62-07, (+48 12) 429-61-95

 

INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
ul. Jabłonowskich 5, 31-114 Kraków
fax (+48 12) 421-53-65
Dyrektor: dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ
Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych: dr Paweł Ścigaj
Z-ca Dyrektora ds. ogólnych: dr Adam Tyszkiewicz
Sekretariat ogólny i studiów doktoranckich:
tel. (+48 12) 426-50-22
e-mail: agnieszka.podoba@uj.edu.pl, malgorzata.jasinska@uj.edu.pl

Sekretariat ds. studenckich Politologia i Stosunki Międzynarodowe: tel. (+48 12) 422-50-89
Sekretariat ds. studenckich Bezpieczeństwo Narodowe; studia niestacjonarne-wszystkie kierunki: tel. (+48 12) 431-88-60
Sekretariat ds. harmonogramu: tel. (+48 12) 370-21-07

 • Katedra Filozofii Polityki
  Al. Mickiewicza  3, pok. 215, 216, 31-120 Kraków
  Kierownik: prof. dr hab. Bogdan Szlachta
  e-mail: bogdan.szlachta@uj.edu.pl
 • Katedra Historii Dyplomacji i Polityki Międzynarodowej
  ul. Oleandry 2a, pok. 3, 30-063 Kraków, tel. (+48 12) 663-24-78
  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Mania
  e-mail: andrzej.mania@uj.edu.pl
 • Katedra Historii Polskiej Myśli Politycznej
  ul. Bracka 12, pok. 100-102, 31-005 Kraków, tel. (+48 12) 421-72-83
  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Majchrowski
 • Katedra Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych
  ul. Jabłonowskich 5, pok. 11 i 13, 31-114 Kraków, tel. (+48 12) 423-11-26
  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Zięba
 • Katedra Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej
  ul. Oleandry 2a, pok. 4, 30-063 Kraków,tel. (+48 12) 663-26-33
  Al. Mickiewicza 3, pok. 212, 213, 33-332 Kraków
  Kierownik: dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ
  e-mail: robert.klosowicz@uj.edu.pl
 • Katedra Współczesnych Doktryn Politycznych
  ul. Jabłonowskich 5, pok. 5, 31-114 Kraków, tel. (+48 12) 423-11-14
  Kierownik: dr hab. Barbara Stoczewska
 • Zakład Dziennikarstwa
  Al. Mickiewicza 3, pok.220, 222, 31-120 Kraków
  Kierownik: dr hab. Monika Ślufińska
  e-mail: monika.slufinska@uj.edu.pl
 • Zakład Historii Myśli Politycznej
  Al. Mickiewicza 3, pok.227 , 31-120 Kraków
  Kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki
  e-mail: wlodzimierz.bernacki@uj.edu.pl
 • Zakład Strategii Stosunków Międzynarodowych
  ul. Wenecja 2, pok. 9, 31-117 Kraków
  Al. Mickiewicza 3, pok. 225-226, 31-120 Kraków
  Kierownik: prof. dr hab. Michał Chrośnicki
  e-mail: michal.chorosnicki@uj.edu.pl
 • Zakład Teorii Polityki i Państwa
  ul. Jabłonowskich 5, pok. 15, 31-114 Kraków
  tel. (+48 12) 431-88-61
  Kierownik: dr hab. Piotr Borowiec
 • Katedra Historii Współczesnej
  ul. Oleandry 2a, pok.11 30-063 Kraków
  tel. (+48 12) 663-26-34
  Al. Mickiewicza 3, pok. 211, 31-120 Kraków
  Kierownik: prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka
 • Katedra Współczesnych Systemów Politycznych
  ul. Jabłonowskich 5, pok. 12 i 14, 31-114 Kraków
  tel. (+48 12) 423-11-27
  Kierownik: prof. dr hab. Marek Bankowicz
 • Katedra Współczesnych Transformacji Politycznych
  ul. Olendry 2a, pok. 12, 30-063 Kraków
  tel. (+48 12) 663-24-80
  al. Mickiewicza 3, pok.319, 31-120 Kraków
  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek
  e-mail: ewa.bujwid-kurek@uj.edu.pl
 • Katedra Studiów nad Procesami Integracyjnymi
  ul. Wenecja 2, pok.20 i 21, 31-117 Kraków
  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Węc
  e-mail: janusz.wec@uj.edu.pl
 • Zakład Bezpieczeństwa Narodowego
  ul. Oleandry 2a, pok. 6 i 7, 30-063 Kraków
  Kierownik: dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ
  e-mail: artur.gruszczak@uj.edu.pl
 • Biblioteka
  ul. Jabłonowskich 5, 31-114 Kraków,
  tel. (+48 12) 426-50-21

 

INSTYTUT ROSJI I EUROPY WSCHODNIEJ
al. Mickiewicza 3, 31-120 Kraków
Dyrektor: prof. dr hab. Joachim Diec
Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych: dr Agnieszka Malska-Lustig
Sekretariat: tel. (+48 12) 623-77-30, (+48 12) 634-13-55 w.224, fax (+48 12) 634-24-81
e-mail: jolanta.jurkowska-hudyga@uj.edu.pl

 • Zakład Rosjoznawstwa
  tel. (+48 12) 634-13-55 w.223
  Kierownik: prof. dr hab. Lidia Liburska
 • Katedra Kultury Bizantyńsko-Prawosławnej
  tel. (+48 12) 634-13-55 w.227
  Kierownik: prof. dr hab. Hanna Kowalska-Stus
 • Zakład Nowożytnej Kultury Rosyjskiej i Teorii Systemów Kulturowych
  tel. (+48 12) 634-13-55 w.204
  Kierownik: dr hab. Małgorzata Abassy
 • Zakład Antropologii Kultury Rosyjskiej
  tel. (+48 12) 634-13-55 w.217
  Kierownik: dr hab. Andrzej Dudek
 • Katedra Badań nad Obszarem Eurazjatyckim
  tel. (+48 12) 634-13-55 w.224
  Kierownik: prof. dr hab. Joachim Diec
 • Biblioteka
  tel. (+48 12) 634-13-55 w.231
  e-mail: ewa.jamka@uj.edu.pl

 

INSTYTUT STUDIÓW MIĘDZYKULTUROWYCH
ul.Gronostajowa 3, 30-387 Kraków
Sekretariat st. stacjonarne (+48 12) 664-67-42

Sekretariat pracowniczy oraz Wydziałowych Kulturoznawczych Studiów Doktoranckich (+48 12) 664-67-39
fax (+48 12) 664-69-14
Dyrektor: dr hab. Monika Banaś
Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych: dr Franciszek Czech

 • Katedra Kulturoznawstwa Międzynarodowego
  tel. (+48 12) 664-67-26, (+48 12) 664-60-19
  Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Paleczny
 • Zakład Historii Kulturowej
  tel. (+48 12) 664-67-23
  Kierownik: dr hab. Piotr Biliński, prof. UJ
 • Katedra Antropologii Kultury Współczesnej tel. (+48 12) 664-67-24
  Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Kantor
 • Zakład Polityki Etnokulturowej
  tel. (+48 12) 664-67-25
  Kierownik: dr hab. Wawrzyniec Konarski, prof. UJ
 • Zakład Teorii Kultury
  tel. (+48 12) 664-67-26, (+48 12) 664-67-41
  Kierownik: dr hab. Monika Banaś
 • Biblioteka:
  tel. (+48 12) 664-55-18

INSTYTUT BLISKIEGO I DALEKIEGO WSCHODU
ul. Oleandry 2a, 30-063 Kraków
tel. (+48 12) 663-26-05, 663-26-06, 663-26-01
Dyrektor: prof. dr hab. Adam W. Jelonek
Z-ca Dyrektora ds. ogólnych: dr hab. Renata Czekalska
Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych: dr Karolina Rak

Sekretariat: tel.(+48 12) 664-54-15, (+48 12) 664-67-27, (+48 12) 664-67-85, (+48 12) 664-67-90, fax (+48 12) 664-69-19
Sprawy studenckie: (+48 12) 664-67-27, (+48 12) 664-67-85
e-mail: sekretariat-orient@uj.edu.pl

 • Katedra Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
  Kierownik: ks. prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak
 • Zakład Izraela i Lewantu
  Kierownik dr hab. Przemysław Turek
 • Katedra Azji Wschodniej i Południowej
  Kierownik: prof. dr hab. Adam W. Jelonek
  1. Zakład Korei
   Kierownik: dr hab. Renata Czekalska
 • Zakład Chin
  Kierownik: dr hab. Łukasz Gacek
 • Zakład Azji Południowej
  Kierownik: dr hab. Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś
 

CENTRUM STUDIÓW LITEWSKICH
Dyrektor/Koordynator: dr Małgorzata Stefanowicz
e-mail: malgorzata.stefanowicz@uj.edu.pl

KATEDRA UKRAINOZNAWSTWA
ul. Piłsudskiego 13, 31-109 Kraków
tel. (+48 12) 634-16-80
e-mail: ukrainoznawstwo@uj.edu.pl
Kierownik: prof. Włodzimierz Mokry, tel. (+48 12) 634-26-77

CENTRUM BADAŃ HOLOKAUSTU
ul. Jodłowa 13, 30-252 Kraków
tel. (+48 12) 664-74-08
e-mail: cbh@uj.edu.pl

CENTRUM JĘZYKA I KULTURY CHIŃSKIEJ "INSTYTUT KONFUCJUSZA W KRAKOWIE"
ul. Oleandry 2a, 30-063 Kraków
tel. (+48 12) 421 10 61
fax (+48 12) 422 87 16
Dyrektor: dr Joanna Wardęga
e-mail: instytut.konfucjusza@uj.edu.pl

CENTRUM JĘZYKA I KULTURY KOREAŃSKIEJ "INSTYTUT KRÓLA SEJONGA W KRAKOWIE"
Dyrektor: dr Michał Lubina
e-mail: michal.lubina@uj.edu.pl

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY PRZEGORZAŁY
ul. Jodłowa 13, 30-252 Kraków
tel. (+48 12) 429-76-32, (+48 12) 664-72-00 (recepcja domu gościnnego)
tel. (+48 12) 429-92-51 biuro administracji
fax (+48 12) 429-70-06
Kierownik: mgr Andrzej Pawłowski
e-mail: andrzej.pawlowski@uj.edu.pl
e-mail: dg.przegorzaly@uj.edu.pl

Data publikacji: 04.04.2011
Osoba publikująca: Krzysztof Gruszczyński
Data ostatniej modyfikacji: 15.02.2019

Dziennik zmian dokumentu
  Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
  6.3 15.02.2019 11:56 Rafał Kiszka aktualnie przeglądana
  6.2 11.02.2019 13:32 Rafał Kiszka
  6.1 03.12.2018 07:54 Rafał Kiszka
  6.0 02.11.2018 07:46 Łukasz Wspaniały
  5.9 31.08.2018 10:15 Rafał Kiszka
  5.8 01.12.2017 11:03 Rafał Kiszka
  5.7 06.11.2017 10:50 Łukasz Wspaniały
  5.6 31.08.2017 07:25 Rafał Kiszka
  5.5 06.06.2017 09:04 Rafał Kiszka
  5.4 06.06.2017 08:43 Rafał Kiszka
  5.3 06.06.2017 08:43 Rafał Kiszka
  5.2 03.02.2017 08:01 Rafał Kiszka
  5.1 03.02.2017 08:00 Rafał Kiszka
  5.0 05.12.2016 09:04 Rafał Kiszka
  4.9 05.12.2016 08:21 Rafał Kiszka
  4.8 03.10.2016 09:58 Estera Podobińska
  4.7 23.09.2016 13:51 Estera Podobińska
  4.6 23.09.2016 13:49 Estera Podobińska
  4.5 23.09.2016 13:48 Estera Podobińska
  4.4 08.09.2016 11:50 Estera Podobińska
  4.3 08.09.2016 11:49 Estera Podobińska
  4.2 02.09.2016 13:56 Estera Podobińska
  4.1 01.04.2016 11:08 Estera Podobińska
  4.0 04.03.2016 09:52 Estera Podobińska
  3.9 01.03.2016 11:43 Estera Podobińska
  3.8 03.06.2015 14:44 Estera Podobińska
  3.7 03.06.2015 14:42 Estera Podobińska
  3.6 31.03.2015 08:27 Estera Podobińska
  3.5 10.02.2015 13:07 Estera Podobińska
  3.4 02.01.2015 11:23 Estera Podobińska
  3.3 22.12.2014 08:53 Estera Podobińska
  3.2 22.12.2014 08:52 Estera Podobińska
  3.1 02.12.2014 15:04 Estera Podobińska
  3.0 09.10.2014 11:35 Estera Podobińska
  2.9 07.10.2014 09:49 Estera Podobińska
  2.8 02.10.2014 15:05 Estera Podobińska
  2.7 01.08.2014 10:19 Estera Podobińska
  2.6 05.06.2014 13:01 Estera Podobińska
  2.5 19.05.2014 13:59 Estera Podobińska
  2.4 08.04.2014 10:11 Estera Podobińska
  2.3 07.02.2014 14:06 Łukasz Wspaniały
  2.2 10.12.2013 14:43 Łukasz Wspaniały
  2.1 18.09.2013 10:30 Joanna Chodór
  2.0 10.06.2013 09:08 Joanna Chodór
  1.9 26.10.2012 12:24 Joanna Chodór
  1.8 09.10.2012 14:41 Joanna Chodór
  1.7 04.09.2012 15:25 Joanna Chodór
  1.6 03.09.2012 13:04 Joanna Chodór
  1.5 26.07.2012 13:59 Joanna Chodór
  1.4 03.07.2012 11:22 Joanna Chodór
  1.3 09.03.2012 15:18 Joanna Chodór
  1.2 30.12.2011 14:04 Joanna Chodór
  1.1 03.11.2011 11:21 Joanna Chodór
  1.0 04.04.2011 04:39 Krzysztof Gruszczyński