Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Adres:
ul. Władysława Reymonta 4
30-059 Kraków
tel. (+48 12) 663-25-63
e-mail: wsmip@uj.edu.pl
Strona internetowa: wsmip.uj.edu.pl

STRUKTURA WYDZIAŁU

Dziekanat

1. Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych

1) Katedra Migracji i Stosunków Etnicznych

2) Katedra Studiów Kanadyjskich

3) Zakład Amerykanistyki

4) Zakład Ameryki Łacińskiej

5) Zakład Kultury Amerykańskiej

6) Pracownia – Centrum Meksykańskie

2. Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu

1) Katedra Afryki Północnej i Subsaharyjskiej

2) Katedra Azji Wschodniej i Południowej

a) Zakład Azji Południowej i Południowo-Wschodniej

b) Zakład Chin

c) Zakład Korei

d) Zakład Japonii

3) Katedra Bliskiego Wschodu

a) Zakład Izraela

4) Katedra Euroazjatyckiej Transformacji Porównawczej

5) Ośrodek „Instytut Konfucjusza w Krakowie”

6) Pracownia Tajwańska

3. Instytut Studiów Europejskich

1) Katedra Społeczeństwa i Kulturowego Dziedzictwa Europy

2) Zakład Badań nad Zmianami Społecznymi w Europie

3) Zakład Filozofii Europejskiej

4) Zakład Polityki i Kultury Krajów Śródziemnomorskich

5) Zakład Studiów nad Europą Środkową

4. Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

1) Katedra Bezpieczeństwa Narodowego

2) Katedra Filozofii Polityki

3) Katedra Historii Polskiej Myśli Politycznej

4) Katedra Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej

5) Katedra Studiów nad Procesami Integracyjnymi

6) Katedra Współczesnych Systemów Politycznych i Partyjnych

7) Zakład Komunikowania Politycznego i Polityki Medialnej

8) Zakład Teorii i Metodologii Polityki

5. Instytut Rosji i Europy Wschodniej

1) Katedra Badań nad Obszarem Eurazjatyckim

2) Zakład Antropologii Kultury Rosyjskiej

3) Zakład Kultury Rosyjskiej i Teorii Systemów Kulturowych

4) Zakład Rosjoznawstwa

6. Instytut Studiów Międzykulturowych

1) Katedra Teorii i Badań Relacji Międzykulturowych

2) Zakład Humanistycznych Problemów Nauk o Kulturze

3) Zakład Badań nad Społeczeństwami Wielokulturowymi

7. Zakład Studiów Polsko-Ukraińskich

8. Centrum Języka i Kultury Koreańskiej „Instytut Króla Sejonga w Krakowie”

9. Centrum Międzynarodowych Badań nad Prawem, Kulturą i Władzą „Nomos”

10. Centrum Programu Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej LSE IDEAS

11. Centrum Studiów Litewskich

12. Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju

13. Centrum Studiów nad Bangladeszem „Bangabandhu”

14. Centrum Taubego Badań Zaawansowanych w Dziedzinie Nauk Społecznych

15. Biblioteka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ