Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Adres:
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
tel. (+48 12) 663-15-65
e-mail: wsmip@uj.edu.pl
Strona internetowa: www.wsmip.uj.edu.pl

STRUKTURA WYDZIAŁU

Dziekanat

1. Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych

1) Katedra Historii Międzynarodowych Ruchów Migracyjnych

2) Katedra Migracji Współczesnych i Stosunków Etnicznych

3) Zakład Amerykanistyki

4) Zakład Ameryki Łacińskiej

5) Zakład Kanady

6) Zakład Kultury Amerykańskiej

7) Pracownia – Centrum Meksykańskie

8) Biblioteka

2. Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu

1) Katedra Azji Wschodniej i Południowej

a) Zakład Azji Południowej i Południowo-Wschodniej

b) Zakład Chin

c) Zakład Korei

d) Zakład Japonii

2) Katedra Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

a) Zakład Izraela i Lewantu

3. Instytut Europeistyki

1) Katedra Społeczeństwa i Kulturowego Dziedzictwa Europy

2) Katedra UNESCO ds. Edukacji o Holokauście

3) Zakład Badań nad Zmianami Społecznymi w Europie

4) Zakład Filozofii Europejskiej

5) Zakład Polityki i Kultury Krajów Śródziemnomorskich

6) Zakład Studiów nad Europą Środkową

7) Biblioteka

4. Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

1) Katedra Bezpieczeństwa Narodowego

2) Katedra Filozofii Polityki

3) Katedra Historii Dyplomacji i Polityki Międzynarodowej

4) Katedra Historii Polskiej Myśli Politycznej

5) Katedra Historii Współczesnej

6) Katedra Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych

7) Katedra Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej

8) Katedra Studiów nad Procesami Integracyjnymi

9) Katedra Współczesnych Doktryn Politycznych

10) Katedra Współczesnych Systemów Politycznych

11) Katedra Współczesnych Transformacji Politycznych

12) Zakład Dziennikarstwa

13) Zakład Historii Myśli Politycznej

14) Zakład Teorii Polityki i Państwa

15) Biblioteka

5. Instytut Rosji i Europy Wschodniej

1) Katedra Badań nad Obszarem Eurazjatyckim

2) Katedra Kultury Bizantyńsko-Prawosławnej

3) Zakład Antropologii Kultury Rosyjskiej

4) Zakład Nowożytnej Kultury Rosyjskiej i Teorii Systemów Kulturowych

5) Zakład Rosjoznawstwa

6) Biblioteka

6. Instytut Studiów Międzykulturowych

1) Katedra Antropologii Kultury Współczesnej

2) Katedra Teorii i Badań Relacji Międzykulturowych

3) Zakład Historii Kulturowej

4) Zakład Polityki Etnokulturowej

5) Zakład Teorii Kultury

6) Biblioteka

7. Katedra Ukrainoznawstwa

8. Centrum Badań Holokaustu

9. Centrum Języka i Kultury Chińskiej „Instytut Konfucjusza w Krakowie”

10. Centrum Języka i Kultury Koreańskiej „Instytut Króla Sejonga w Krakowie”

11. Centrum Studiów Litewskich

12. Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju

13. Centrum Studiów nad Bangladeszem „Bangabandhu”

14. Centrum Taubego Badań w Dziedzinie Nauk Społecznych

15. Zespół Administracyjny „Przegorzały”

1) Dom Gościnny „Przegorzały”

Data publikacji: 06.11.2019
Osoba publikująca: Rafał Kiszka
Data ostatniej modyfikacji: 03.02.2020

Dziennik zmian dokumentu
    Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
    1.2 03.02.2020 11:47 Rafał Kiszka aktualnie przeglądana
    1.1 02.12.2019 12:00 Rafał Kiszka
    1.0 06.11.2019 16:09 Rafał Kiszka