Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Polonistyki

Adres:
ul. Gołębia 16
31-007 Kraków
tel. (+48 12) 663-13-34
e-mail: dziekanat.wpuj@uj.edu.pl
Strona internetowa: polonistyka.uj.edu.pl

STRUKTURA WYDZIAŁU

Dziekanat

1. Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej

1) Zakład Języka Polskiego jako Obcego

2) Zakład Językoznawstwa Stosowanego

3) Zakład Logopedii

4) Pracownia Badań Języka i Kultury Polonii

5) Pracownia Kultury Polskiej na Świecie

6) Szkoła Języka i Kultury Polskiej

7) Biblioteka

8) Sekretariat

2. Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych

3. Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych

1) Pracownia – Archiwum Oficyny Poetów i Malarzy

4. Katedra Historii Języka i Dialektologii

5. Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu

6. Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski

7. Katedra Historii Literatury Staropolskiej

1) Pracownia Literatury Renesansu

8. Katedra Komparatystyki Literackiej

9. Katedra Krytyki Współczesnej

1) Pracownia Pytań Krytycznych

2) Pracownia Badań Biografii i Autobiografii

10. Katedra Kultury Literackiej Pogranicza

1) Pracownia Kultury Litwy

11. Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki

12. Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku

1) Pracownia Badań nad Procesem Twórczym

13. Katedra Performatyki

1) Pracownia Badań Praktyk Wiedzo-Twórczych Kultur Lokalnych

14. Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej

1) Ośrodek Multimodalnych Badań Edukacyjnych i Kulturowych

15. Katedra Teatru i Dramatu

16. Katedra Teorii Komunikacji

17. Katedra Teorii Literatury

18. Katedra Współczesnego Języka Polskiego

19. Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego

20. Centrum Badań Przekładoznawczych

21. Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów

22. Centrum Studiów Humanistycznych

1) Katedra Międzynarodowych Studiów Polonistycznych

23. Ośrodek Badań Groznawczych

24. Ośrodek Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej

25. Ośrodek Badań nad Awangardą

26. Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci

27. Ośrodek Badań nad Kulturowymi Dyskursami Choroby

28. Ośrodek Badań nad Twórczością Czesława Miłosza

29. Ośrodek Dokumentacji i Badania Twórczości Josepha Conrada

30. Biblioteka

1) Sekcja Informacji Naukowej i Bibliometrycznej