Wydział Prawa i Administracji

Adres:
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
tel. (+48 12) 663-11-65
e-mail: wpia@uj.edu.pl
Strona internetowa: www.wpia.uj.edu.pl

STRUKTURA WYDZIAŁU

Dziekanat

1. Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej

2. Katedra Historii Administracji i Myśli Administracyjnej

3. Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych

4. Katedra Historii Prawa Polskiego

1) Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego

2) Pracownia Wydawnictw Źródłowych

5. Katedra Kryminalistyki

6. Katedra Kryminologii

7. Katedra Polityki Gospodarczej

1) Zakład Prawa Finansowego

8. Katedra Postępowania Administracyjnego

9. Katedra Postępowania Karnego

10. Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa

11. Katedra Prawa Administracyjnego

12. Katedra Prawa Cywilnego

13. Katedra Prawa Europejskiego

14. Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego

1) II Zakład Prawa Handlowego

2) Zakład Prawa Bankowego

15. Katedra Prawa Karnego

1) Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego

2) Zakład Prawa Karnego Porównawczego

16. Katedra Prawa Konstytucyjnego

17. Katedra Prawa Ochrony Środowiska

18. Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej

19. Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego

20. Katedra Prawa Rolnego

21. Katedra Prawa Rzymskiego

22. Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego

23. Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego

24. Katedra Prawa Własności Intelektualnej

1) Zakład Prawa Autorskiego

2) Zakład Prawa Informacyjnego

3) Zakład Prawa Konkurencji i Środków Masowego Przekazu

4) Zakład Prawa Własności Przemysłowej

25. Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego

26. Katedra Socjologii Prawa

27. Katedra Teorii Prawa

28. Zakład Postępowania Cywilnego

29. Zakład Prawa Karnego Wykonawczego

30. Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego

31. Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów

32. Ośrodek Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka WPiA UJ

33. Pracownia – Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych

1) Szkoła Prawa Amerykańskiego

2) Szkoła Prawa Francuskiego

3) Szkoła Prawa Niemieckiego

4) Szkoła Prawa Polskiego i Europejskiego w Tarnopolu

5) Szkoła Prawa Polskiego i Europejskiego w Wilnie

6) Polsko-Niemieckie Centrum Prawa Bankowego

34. Pracownia Komputerowa

35. Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu Jagiellońskiego

36. Wydziałowa Biblioteka Prawnicza

1) Sekcja Prawa Własności Intelektualnej

Data publikacji: 06.11.2019
Osoba publikująca: Rafał Kiszka
Data ostatniej modyfikacji: 06.11.2019

Dziennik zmian dokumentu
    Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
    1.1 06.11.2019 08:16 Rafał Kiszka aktualnie przeglądana
    1.0 06.11.2019 08:03 Rafał Kiszka