Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Prawa i Administracji

Adres:
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
tel. (+48 12) 663-11-65
e-mail: wpia@uj.edu.pl
Strona internetowa: wpia.uj.edu.pl

STRUKTURA WYDZIAŁU

Dziekanat

1. Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej

2. Katedra Prawa Finansowego

3. Katedra Historii Administracji i Prawa Wyznaniowego

1) Pracownia Historii Administracji i Myśli Administracyjnej

2) Pracownia Prawa Kościelnego i Wyznaniowego

4. Katedra Postępowania Administracyjnego

5. Katedra Postępowania Karnego

6. Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa

7. Katedra Prawa Administracyjnego

8. Katedra Prawa Cywilnego

9. Katedra Prawa Europejskiego

10. Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego

1) Zakład Prawa Bankowego

11. Katedra Prawa Karnego

1) Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego

2) Zakład Kryminologii

3) Zakład Prawa Karnego Wykonawczego

4) Ośrodek Prawa Karnego Międzynarodowego i Porównawczego

12. Katedra Prawa Konstytucyjnego

13. Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego

14. Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej

15. Katedra Prawa Rzymskiego

1) Ośrodek Prawa i Wolności Religii

16. Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego

17. Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego

18. Katedra Prawa Własności Intelektualnej

1) Zakład Prawa Autorskiego

2) Zakład Prawa Konkurencji i Środków Masowego Przekazu

3) Zakład Prawa Własności Przemysłowej

19. Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej

20. Katedra Teorii Prawa

21. Zakład Historii Doktryn Politycznych i Prawnych

22. Zakład Historii Prawa Polskiego

23. Zakład Postępowania Cywilnego

24. Zakład Socjologii Prawa

25. Krakowskie Centrum Międzynarodowego Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Karnych

26. Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów

27. Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych

28. Centrum Prawa Ochrony Środowiska

29. Centrum Prawa Prywatnego Międzynarodowego

30. Centrum Praw Człowieka

31. Ośrodek Badań Prawa Rolnego

32. Pracownia – Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych

1) Szkoła Prawa Amerykańskiego

2) Szkoła Prawa Francuskiego

3) Szkoła Prawa Niemieckiego

4) Szkoła Prawa Polskiego i Europejskiego w Tarnopolu

5) Szkoła Prawa Polskiego i Europejskiego w Wilnie

6) Polsko-Niemieckie Centrum Prawa Bankowego

33. Pracownia Komputerowa

34. Pracownia Kryminalistyki

35. Pracownia Wydawnictw Źródłowych

36. Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu Jagiellońskiego

37. Wydziałowa Biblioteka Prawnicza

1) Sekcja Prawa Własności Intelektualnej