Wydział Prawa i Administracji

Adres:
ul. Gołębia 24 pok 61,
31-007 Kraków
tel. (+48 12) 663-11-65
e-mail: prawo@adm.uj.edu.pl
Strona internetowa: www.law.uj.edu.pl

Studia stacjonarne prawo:
tel. (+48 12) 663-11-63,
(+48 12) 663-11-64, (+48 12) 663-15-05,
fax: (+48 12) 430-14-66

Studia niestacjonarne prawo:
tel. (+48 12) 663-11-61, (+48 12)663-11-62
(+48 12) 663-14-96, (+48 12) 663-13-99

Studia doktoranckie:
tel. (+48 12) 663-11-60

Studia stacjonarne i niestacjonarne administracja:
ul. Bracka 12
31-005 Kraków
tel. (+48 12) 663-19-00
(+48 12) 663-19-09, (+48 12) 663-19-14
(+48 12) 663-19-15

Dziekan:
prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
Sekretariat: tel. (+48 12) 663-11-65, (+48 12) 422-37-42
fax (+48 12) 423-11-21


Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej:
prof. dr hab. Bartosz Brożek
Sekretariat: tel. (+48 12) 663-11-65, (+48 12) 422-37-42

Prodziekan ds. studiów administracyjnych oraz prawa własności intelektualnej i nowych mediów:
dr hab. Piotr Dobosz
Sekretariat: tel. (+48 12) 663-11-65, (+48 12) 422-37-42

Prodziekan ds. studiów prawniczych:
dr hab. Barbara Iwańska
Sekretariat: tel. (+48 12) 663-11-65, (+48 12) 422-37-42


STRUKTURA WYDZIAŁU

 • KATEDRA HISTORII ADMINISTRACJI I MYŚLI ADMINISTRACYJNEJ
  ul. Gołębia 9, 31-007 Kraków,
  Kierownik: prof. dr hab. Dorota Malec
  tel. (+48 12) 663-12-04
  Sekretariat: (+48 12) 663-12-10
  e-mail: agata.stecyk@uj.edu.pl
 • KATEDRA HISTORII DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH
  ul. Bracka 12, 31-005 Kraków,
  Kierownik: prof. Michał Jaskólski
  tel. (+48 12) 663-19-42
  Sekretariat: tel. (+48 12) 663-19-71
  e-mail: ktifp@cicero.law.uj.edu.pl
 • KATEDRA FILOZOFII PRAWA I ETYKI PRAWNICZEJ
  ul. Bracka 12, 31-007 Kraków,
  Kierownik: prof. Jerzy Stelmach,
  tel. (+48 12) 663-19-71
  Sekretariat: tel. (+48 12) 663-19-71
  e-mail: kfpep@cicero.law.uj.edu.pl
 • KATEDRA HISTORII PRAWA POLSKIEGO
  ul. Gołębia 9, 31-007 Kraków,
  Kierownik: prof. Wacław Uruszczak
  tel. (+48 12) 663-12-14
  Sekretariat: tel. (+48 12) 663-12-10
  e-mail: waclaw.uruszczak@uj.edu.pl
  • Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego
   Kierownik: prof. Wacław Uruszczak,
   tel. (+48 12) 663-12-14
   e-mail: waclaw.uruszczak@uj.edu.pl
   Sekretariat: tel. (+48 12) 663-12-10
  • Pracownia Wydawnictw Źródłowych
   Kierownik: prof. Dorota Malec
 • KATEDRA KRYMINALISTYKI
  ul. Olszewskiego 2, 31-007 Kraków,
  Kierownik: prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz
  tel. (+48 12) 422-30-22, (+48 12) 663-13-66
  Sekretariat: tel. (+48 12) 663-13-67
  e-mail: kryminalistyka@cicero.law.uj.edu.pl
 • KATEDRA KRYMINOLOGII
  ul. Olszewskiego 2, 31-007 Kraków,
  Kierownik: prof. Krzysztof Krajewski,
  tel. (+48 12) 663-13-58
  Sekretariat: tel. (+48 12) 663-13-63
  e-mail: antoni.chyra@uj.edu.pl
 • ZAKŁAD PRAWA KARNEGO WYKONAWCZEGO
  Kierownik: dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka
  tel. (+48 12) 663-13-61
  Sekretariat: tel. (+48 12) 663-13-63
 • KATEDRA POLITYKI GOSPODARCZEJ
  ul. Bracka 12, 31-005 Kraków,
  Kierownik: prof. Tadeusz Włudyka,
  tel. (+48 12) 663-19-70
  Sekretariat: tel. (+48 12) 663-19-78
  e-mail: kpgs@cicero.law.uj.edu.pl
  • Zakład Prawa Finansowego
   ul. Olszewskiego 2, 31-007 Kraków,
   Kierownik: prof. Bogumił Brzeziński
   tel. (+48 12) 663-12-14
   e-mail: bogumil@cicero.law.uj.edu.pl
   Sekretariat: tel. (+48 12) 663-14-65
 • KATEDRA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
  ul. Olszewskiego 2, 31-007 Kraków,
  Kierownik: prof. Tadeusz Woś,
  tel. (+48 12) 663-14-06
  Sekretariat: tel. (+48 12) 663-13-76
  e-mail: sekret@cicero.law.uj.edu.pl
 • ZAKŁAD POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
  ul. Grodzka 53, 31-001 Kraków,
  Kierownik: dr hab. Sławomir Cieślak, prof. UJ
  tel. (+48 12) 663-18-58
  Sekretariat: tel. (+48 12) 663-18-40
  e-mail: kppips@wp.pl
 • KATEDRA POSTĘPOWANIA KARNEGO
  ul. Bracka 12, 31-005 Kraków,
  Kierownik: prof. Piotr Hofmański,
  tel. (+48 12) 663-19-41
  Sekretariat: tel. (+48 12) 663-14-65
  e-mail: kpk@cicero.law.uj.edu.pl
 • KATEDRA POWSZECHNEJ HISTORII PAŃSTWA I PRAWA
  ul. Gołębia 9, 31-007 Kraków,
  Kierownik: prof. Andrzej Dziadzio
  tel. (+48 12) 663-12-08
  e-mail: andrzej.dziadzio@uj.edu.pl
  Sekretariat: tel. (+48 12) 663-12-01
 • KATEDRA PRAWA RZYMSKIEGO
  Kierownik: ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier
  tel. (+48 12) 663-12-06
  e-mail: f.lb@uj.edu.pl
  Sekretariat: tel. (+48 12) 663-12-01
 • KATEDRA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
  ul. Olszewskiego 2, 31-007 Kraków,
  Kierownik: prof. Jan Zimmermann,
  tel. (+48 12) 663-13-55
  e-mail: sekretariat@cicero.law.uj.edu.pl
  Sekretariat: tel. (+48 12) 663-13-76
 • KATEDRA PRAWA CYWILNEGO
  ul. Olszewskiego 2, 31-007 Kraków,
  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
  tel. (+48 12) 663-13-52
  Sekretariat: tel. (+48 12) 663-13-85,
  e-mail: urszula.wolny@uj.edu.pl
 • KATEDRA PRAWA EUROPEJSKIEGO
  ul. Olszewskiego 2, 31-007 Kraków,
  Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Biernat
  tel. (+48 12) 663-14-55
  Sekretariat: tel. (+48 12) 663-13-76
  e-mail: kpe@cicero.law.uj.edu.pl
 • KATEDRA PRAWA GOSPODARCZEGO PRYWATNEGO
  ul. Olszewskiego 2, 31-007 Kraków
  tel. (+48 12) 663-13-85
  e-mail: kpgp@uj.edu.pl

  Kierownik: Prof. dr hab. Wojciech Pyzioł

  Sekretariat: mgr Maria Kochan
  e-mail: maria.kochan@uj.edu.pl
  • Zakład Prawa Bankowego
   Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Pyzioł
   tel. (+48 12) 663-13-53
  • Zakład Prawa Handlowego
   Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Szumański
   tel. (+48 12) 663-13-86
 • KATEDRA PRAWA KARNEGO
  ul. Olszewskiego 2, 31-007 Kraków,
  Kierownik: dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ
  tel. (+48 12) 663-13-81
  Sekretariat: tel. (+48 12) 663-13-63
  e-mail: wyrwa@cicero.law.uj.edu.pl
  • Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego
   Kierownik: dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ,
   tel. (+48 12) 663-13-57
  • Zakład Prawa Karnego Porównawczego
   Kierownik: prof. Maria Szewczyk,
   tel. (+48 12) 663-13-59
 • KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO
  ul. Bracka 12, 31-005 Kraków,
  Kierownik: dr hab. Piotr Tuleja, prof. UJ,
  tel. (+48 12) 663-19-73
  Sekretariat: tel. (+48 12) 663-19-78
  e-mail: kpkonst@cicero.law.uj.edu.pl
 • ZAKŁAD PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PUBLICZNEGO
  ul. Gołębia 9, 31-007 Kraków
  tel. (+48 12) 663-12-10, fax (+48 12) 421-45-64
  strona internetowa: www.zpmp.law.uj.edu.pl

  Kierownik:
  dr hab. Brygida Kuźniak
  e-mail: brygida.kuzniak@uj.edu.pl

  Sekretariat:
  mgr Aleksandra Romanowska
  e-mail: pmp.sekretariat@uj.edu.pl

  Pracownicy:
  dr hab. Michał Kowalski, adiunkt
  e-mail: michal.kowalski@uj.edu.pl
  dr hab. Kazimierz Lankosz, prof. nadzw. UJ
  e-mail: kazimierz.lankosz@interia.pl
  dr Marcin Marcinko, adiunkt
  e-mail: marcin.marcinko@uj.edu.pl

  dr Piotr Szwedo, adiunkt
  e-mail: piotr.szwedo@uj.edu.pl
  mgr Przemysław Roguski, wykładowca i lektor Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD)
  e-mail: przemyslaw.roguski@uj.edu.pl

 • KATEDRA PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA
  ul. Olszewskiego 2, 31-007 Kraków,
  Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Biernat
  tel. (+48 12) 663-13-74
  e-mail: sekretariat@cicero.law.uj.edu.pl
  Sekretariat: tel. (+48 12) 663-13-76
 • KATEDRA PRAWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
  ul. Grodzka 53, 31-001 Kraków,
  Kierownik: prof. Andrzej Świątkowski
  tel. (+48 12) 663-18-40
  Sekretariat: tel. (+48 12) 663-18-40
  e-mail: kappips@wp.pl
 • KATEDRA PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO
  ul. Olszewskiego 2, 31-007 Kraków,
  Kierownik: prof. Andrzej Mączyński,
  tel. (+48 12) 663-13-83
  Sekretariat: tel. (+48 12) 663-13-85
  e-mail: urszula.wolny@uj.edu.pl
 • KATEDRA PRAWA ROLNEGO
  ul. Olszewskiego 2, 31-007 Kraków, pok. 217 i 311
  tel. (+48 12) 663-13-90, (+48 12) 422-10-33 w. 1390
  fax: (+48 12) 431-23-35
  e-mail: kpr@cicero.law.uj.edu.pl
  P.o. kierownika: dr hab. Elżbieta Kremer, prof. UJ
  e-mail: elzbieta.kremer@uj.edu.pl
 • KATEDRA PRAWA USTROJOWEGO PORÓWNAWCZEGO
  ul. Bracka 12, 31-005 Kraków,
  Kierownik: prof. Marian Grzybowski
  tel. (+48 12) 663-19-37
  Sekretariat: tel. (+48 12) 663-19-71
  e-mail: ktifp@cicero.law.uj.edu.pl
 • KATEDRA PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO
  ul. Olszewskiego 2, 31-007 Kraków,
  Kierownik: prof. Anna Walaszek-Pyzioł
  tel. (+48 12) 663-13-73
  e-mail: sekretariat@cicero.law.uj.edu.pl
  Sekretariat: tel. (+48 12) 663-13-76
 • KATEDRA SOCJOLOGII PRAWA
  ul. Bracka 12, 31-005 Kraków,
  Kierownik: prof. Krzysztof Pałecki
  tel. (+48 12) 663-19-33
  Sekretariat: tel. (+48 12) 663-19-71
  e-mail: ktifp@cicero.law.uj.edu.pl
 • KATEDRA TEORII PRAWA
  ul. Bracka 12, 31-005 Kraków,
  Kierownik: prof. Tomasz Gizbert-Studnicki
  tel. (+48 12) 663-19-69
  Sekretariat: tel. (+48 12) 663-19-71
  e-mail: ktifp@cicero.law.uj.edu.pl
 • OŚRODEK MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA HUMANITARNEGO I PRAW CZŁOWIEKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UJ
  al. Krasińskiego 18, 30-101 Kraków
  tel. (+48 12) 427-24-80
  Kurator: dr hab. Kazimierz Lankosz, prof. UJ
 • KATEDRA PRAWA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
  ul. Bracka 12, 31-005 Kraków,
  Kierownik: prof. Mirosław Stec
  tel. (+48 12) 663-19-51
  e-mail: kpgs@cicero.uj.edu.pl
  Sekretariat: tel. (+48 12) 663-19-78
 • KATEDRA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
  ul. Józefa 19, Kraków
  tel. (+48 12) 427-59-41
  e-mail: kpwi@uj.edu.pl
  strona internetowa: www.ipwi.uj.edu.pl
  Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Markiewicz
  e-mail: ryszard.markiewicz@uj.edu.pl
  • Zakład Prawa Autorskiego
   kierownik: prof. dr hab. Andrzej Matlak
   e-mail: a.matlak@uj.edu.pl
  • Zakład Prawa Informacyjnego
   kierownik: prof. dr hab. Janusz Barta
   e-mail: janusz.barta@uj.edu.pl
  • Zakład Prawa Konkurencji i Środków Masowego Przekazu
   kierownik: prof. dr hab. Ewa Nowińska
   e-mail: ewa.nowinska@uj.edu.pl
  • Zakład Prawa Własności Przemysłowej
   kierownik: dr hab. Elżbieta Wojcieszko-Głuszko
   e-mail: e.wojcieszko-gluszko@uj.edu.pl
 • PRACOWNIA - OŚRODEK KOORDYNACYJNY SZKÓŁ PRAW OBCYCH
  ul. Bracka 12, 31-005 Kraków,
  Kierownika: dr hab. Krzystof Oplustil
  tel. (+48 12) 663-19-47
  Sekretariat: tel. (+48 12) 663-19-46
  e-mail: okspo@cicero.law.uj.edu.pl
  • Szkoła Prawa Amerykańskiego
  • Szkoła Prawa Francuskiego
  • Szkoła Prawa Niemieckiego
  • Szkoła Prawa Polskiego i Europejskiego w Tarnopolu
  • Szkoła Prawa Polskiego i Europejskiego w Wilnie
  • Szkoła Prawa Polskiego i Europejskiego we Lwowie
  • Polsko-Niemieckie Centrum Prawa Bankowego
 • CENTRUM ALTERNATYWNEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW
  ul. Olszewskiego 2, 31-007 Kraków
  Kierownik: dr hab. Janina Czapska, prof. UJ
 • PRACOWNIA KOMPUTEROWA
  ul. Bracka 12, 31-005 Kraków,
  tel. (+48 12) 663-19-72
  Kierownik: dr. inż. Wiesław Juszczyk,
  e-mail: wieslaw.juszczyk@uj.edu.pl
 • STUDENCKA PORADNIA PRAWNA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
  al. Krasińskiego 18/3, 30-101 Kraków
  tel. (+48 12) 430-19-97, 506-006-672
  e-mail: poradnia.prawna@uj.edu.pl
  strona internetowa: www.law.uj.edu.pl/poradnia
  Kierownik: dr Wojciech Górowski
 • WYDZIAŁOWA BIBLIOTEKA PRAWNICZA
  ul. Olszewskiego 2, 31-007 Kraków,
  e-mail: wbp@uj.edu.pl
  Strona internetowa: www.wpia.uj.edu.pl/wbp
  tel. (+48 12) 663-11-59
  Kierownik: mgr Alina Suchoń,
  tel. (+48 12) 663-13-95
  • Sekcja Prawa Własności Intelektualnej
Data publikacji: 02.04.2011
Osoba publikująca: Krzysztof Gruszczyński
Data ostatniej modyfikacji: 27.04.2018

Dziennik zmian dokumentu
  Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
  3.8 27.04.2018 10:53 Rafał Kiszka aktualnie przeglądana
  3.7 03.10.2016 09:46 Estera Podobińska
  3.6 13.09.2016 11:20 Estera Podobińska
  3.5 13.09.2016 11:19 Estera Podobińska
  3.4 12.09.2016 08:58 Estera Podobińska
  3.3 12.09.2016 08:57 Estera Podobińska
  3.2 12.09.2016 08:54 Estera Podobińska
  3.1 02.09.2016 13:21 Estera Podobińska
  3.0 01.08.2016 08:52 Estera Podobińska
  2.9 04.01.2016 09:04 Estera Podobińska
  2.8 03.02.2015 08:09 Estera Podobińska
  2.7 17.11.2014 07:53 Estera Podobińska
  2.6 14.11.2014 13:57 Estera Podobińska
  2.5 14.11.2014 13:56 Estera Podobińska
  2.4 14.11.2014 12:43 Estera Podobińska
  2.3 05.11.2014 14:15 Estera Podobińska
  2.2 05.11.2014 14:12 Estera Podobińska
  2.1 04.11.2014 10:15 Estera Podobińska
  2.0 17.09.2014 09:57 Estera Podobińska
  1.9 09.09.2014 14:43 Estera Podobińska
  1.8 09.09.2014 14:41 Estera Podobińska
  1.7 09.09.2014 14:34 Estera Podobińska
  1.6 09.09.2014 13:36 Estera Podobińska
  1.5 26.03.2014 11:45 Estera Podobińska
  1.4 10.12.2013 14:49 Łukasz Wspaniały
  1.3 22.11.2012 15:01 Joanna Chodór
  1.2 09.10.2012 14:27 Joanna Chodór
  1.1 02.12.2011 14:30 Joanna Chodór
  1.0 02.04.2011 02:21 Krzysztof Gruszczyński