Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Nauk o Zdrowiu

Adres:
ul. Michałowskiego 12
31-126 Kraków
tel. (+48 12) 634-33-97 wew. 46
e-mail: wnz@cm-uj.krakow.pl
Strona internetowa: www.wnz.cm.uj.edu.pl

STRUKTURA WYDZIAŁU

Dziekanat

1. Instytut Fizjoterapii

1) Katedra Nauk Biomedycznych

a) Zakład Fizjologii Medycznej

b) Zakład Biomechaniki i Kinezjologii

2) Klinika Ortopedii i Fizjoterapii

3) Klinika Rehabilitacji

4) Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej

5) Klinika Chirurgii

6) Zakład Fizjoterapii

7) Zakład Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych

2. Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

1) Zakład Filozofii i Bioetyki

2) Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego

3) Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

4) Zakład Psychologii Zdrowia

5) Zakład Zarządzania Pielęgniarstwem i Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

6) Zakład Zdrowia Matki i Dziecka

7) Pracownia Podstaw Opieki Położniczej

8) Pracownia Statystyczna

9) Pracownia Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa

3. Instytut Zdrowia Publicznego

1) Katedra Epidemiologii i Badań Populacyjnych

2) Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego

3) Zakład Badań nad Żywieniem i Lekami

4) Zakład Promocji Zdrowia i e-Zdrowia

5) Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania

6) Zakład Zdrowia i Środowiska

4. Katedra Fizjologii Wysiłku i Bioenergetyki Mięśni

5. Zakład Ratownictwa Medycznego

6. Zakład Elektroradiologii