Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Matematyki i Informatyki

Adres:
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6
30-348 Kraków
tel. (+48 12) 664-66-29
e-mail: matinf@uj.edu.pl
Strona internetowa: www.matinf.uj.edu.pl

STRUKTURA WYDZIAŁU

Dziekanat

1. Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej

1) Katedra Informatyki Stosowanej

2) Katedra Matematyki Obliczeniowej

3) Katedra Metod Efektywnych Algebry

4) Katedra Uczenia Maszynowego

5) Zakład Inżynierii Oprogramowania

2. Instytut Matematyki

1) Katedra Analizy Funkcjonalnej

2) Katedra Analizy Matematycznej

3) Katedra Geometrii

4) Katedra Geometrii Algebraicznej i Teorii Liczb

5) Katedra Teorii Osobliwości im. Profesora Stanisława Łojasiewicza

6) Katedra Matematyki Stosowanej

7) Katedra Równań Różniczkowych

8) Katedra Teorii Aproksymacji

9) Zakład Matematyki Finansowej

10) Pracownia Dydaktyki Matematyki

11) Pracownia Historii Matematyki

3. Instytut Informatyki Analitycznej

1) Katedra Algorytmiki

2) Katedra Podstaw Informatyki

4. Centrum Zaawansowanych Badań Matematycznych

5. Katedra Teorii Optymalizacji i Sterowania

6. Biblioteka Wydziałowa Wydziału Matematyki i Informatyki UJ