Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Lekarski

Adres:
ul. św. Anny 12
31-008 Kraków
tel. (+48 12) 422-54-44
e-mail: dziekwl@cm-uj.krakow.pl
Strona internetowa: www.wl.cm.uj.edu.pl

STRUKTURA WYDZIAŁU

Dziekanat

– Sekcja ds. Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców

1. Katedra Anatomii

1) Zakład Anatomii

2) Pracownia Ultrasonograficzna

2. Katedra Biochemii Lekarskiej

1) Zakład Biochemii i Chemii Medycznej

2) Zakład Biochemii Nowotworów

3. Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej

1) Zakład Epidemiologii

a) Pracownia Epidemiologii Molekularnej

b) Pracownia Epidemiologii Środowiskowej

c) Pracownia Epidemiologii Żywienia

2) Zakład Higieny i Dietetyki

3) Zakład Socjologii Medycyny

a) Pracownia Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem

4. Katedra Farmakologii

1) Zakład Farmakologii

2) Zakład Farmakologii Klinicznej

5. Katedra Fizjologii

1) Zakład Biofizyki

2) Zakład Fizjologii Doświadczalnej

3) Zakład Fizjologii Klinicznej

4) Pracownia Inżynierii Komórkowej i Diagnostyki Izotopowej

5) Pracownia Genetyki i Biologii Molekularnej

6. Katedra Histologii

1) Zakład Histologii

7. Katedra Historii Medycyny

1) Zakład Historii Medycyny

2) Muzeum Historii Medycyny

8. Katedra Immunologii

1) Zakład Immunologii

2) Pracownia Hodowli Komórek

3) Pracownia Immunochemii i Cytofluorymetrii Przepływowej

9. Katedra Medycyny Sądowej

1) Zakład Medycyny Sądowej

a) Pracownia Ekspertyz Sądowo-Lekarskich

b) Pracownia Hemogenetyki

c) Pracownia Tanatologii

d) Pracownia Toksykologii

10. Katedra Mikrobiologii

1) Zakład Bakteriologii, Ekologii Drobnoustrojów i Parazytologii

a) Pracownia Ekologii Drobnoustrojów

b) Pracownia Parazytologii

2) Zakład Kontroli Zakażeń i Mykologii

3) Zakład Molekularnej Mikrobiologii Medycznej

a) Pracownia Badań Mikrobiomów

4) Pracownia Pożywek

11. Katedra Patofizjologii

1) Zakład Patofizjologii

12. Katedra Patomorfologii

1) Zakład Neuropatologii

2) Zakład Patomorfologii Klinicznej i Doświadczalnej

13. Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny

 

NAUKI KLINICZNE

 

CHOROBY WEWNĘTRZNE

14. Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii

1) Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii

2) Klinika Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej

15. II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Profesora Andrzeja Szczeklika

1) Klinika Angiologii

2) Klinika Pulmonologii

a) Pracownia Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Klatki Piersiowej

b) Pracownia Patologii Oddychania

3) Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej

4) Zakład Alergii, Autoimmunizacji i Nadkrzepliwości

5) Pracownia Komputerowa

16. Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi

1) Klinika Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi

17. Katedra Chorób Metabolicznych

1) Klinika Chorób Metabolicznych

2) Ośrodek Zaawansowanych Technologii Diabetologicznych

3) Pracownia Rzadkich Chorób Metabolicznych

18. Katedra Endokrynologii

1) Klinika Endokrynologii

a) Pracownia Medycyny Nuklearnej

b) Pracownia Statystyki i Epidemiologii Chorób Układu Dokrewnego

19. Katedra Gastroenterologii i Hepatologii

1) Klinika Gastroenterologii i Hepatologii

2) Zakład Dietetyki Klinicznej

20. Katedra Hematologii

1) Klinika Hematologii

a) Pracownia Aferezy Komórkowej

b) Pracownia Diagnostyki Hematologicznej

2) Ośrodek Leczenia Dyskrazji Plazmocytowych

21. Katedra Nefrologii i Transplantologii

1) Klinika Nefrologii i Transplantologii

22. Katedra Toksykologii i Chorób Środowiskowych

1) Klinika Toksykologii i Chorób Środowiskowych

2) Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej

a) Pracownia Alergologiczno-Immunologiczna i Czynności Układu Oddechowego

3) Pracownia Informacji Toksykologicznej i Analiz Laboratoryjnych

23. Katedra Medycyny Rodzinnej

24. Ośrodek Intensywnej Terapii i Medycyny Okołozabiegowej

CHIRURGIA

25. I Katedra Chirurgii Ogólnej

1) Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej

2) Pracownia Endoskopowa

3) Pracownia Informatyki Klinicznej i Systemów Multimedialnych

4) Pracownia Motoryki Przewodu Pokarmowego

5) Pracownia Ultrasonografii

6) Kliniczne Laboratorium Psychosomatyki i Psychoterapii

26. II Katedra Chirurgii Ogólnej

1) Klinika Chirurgii Ogólnej i Stanów Nagłych

2) Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Metabolicznej

3) Pracownia Endoskopowa

27. III Katedra Chirurgii Ogólnej

1) Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Geriatrycznej

28. Katedra Ortopedii

1) Klinika Ortopedii i Rehabilitacji

2) Pracownia Medycyny Górskiej

29. Katedra Urologii

1) Klinika Urologii

30. Klinika Chirurgii Endokrynologicznej

GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO

31. Katedra Ginekologii i Położnictwa

1) Klinika Endokrynologii Ginekologicznej

2) Klinika Ginekologii i Onkologii

3) Klinika Położnictwa i Perinatologii

4) Klinika Neonatologii

PEDIATRIA

32. Instytut Pediatrii

1) Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii

a) Zakład Immunologii Klinicznej

b) Zakład Transplantologii

– Pracownia – Bank Tkanek i Komórek

c) Zwierzętarnia

2) Katedra Neurologii Dzieci i Młodzieży

a) Klinika Neurologii Dziecięcej

– Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej

– Pracownia Neurofizjologii

3) Katedra Pediatrii

a) Klinika Chorób Dzieci

b) Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży

c) Klinika Nefrologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tętniczego

d) Zakład Genetyki Medycznej

4) Klinika Chirurgii Dziecięcej

5) Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej

6) Klinika Kardiologii Dziecięcej

7) Klinika Neurochirurgii Dziecięcej

8) Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej

9) Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia

a) Pracownia Dietetyki Pediatrycznej

10) Klinika Urologii Dziecięcej

11) Zakład Biochemii Klinicznej

12) Zakład Dziecięcej Medycyny Ratunkowej

13) Biblioteka

POZOSTAŁE JEDNOSTKI KLINICZNE

33. Instytut Kardiologii

1) I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego

2) II Klinika Kardiologii

3) Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii

4) Klinika Chorób Serca i Naczyń

a) Ośrodek Chorób Krążenia Płucnego

5) Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca

6) Klinika Elektrokardiologii

7) Klinika Kardiologii Interwencyjnej

8) Zakład Chorób Zatorowo-Zakrzepowych

9) Ośrodek Wrodzonych Wad Serca u Młodocianych i Dorosłych

10) Pracownia Kardiologii Społecznej

34. Katedra Neurologii

1) Klinika Neurologii

a) Pracownia Neurofizjologii Klinicznej

b) Pracownia Rehabilitacji Chorób Układu Nerwowego

2) Zakład Neurogenetyki

35. Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii

1) Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii

2) Zakład Badania i Leczenia Bólu

3) Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej

36. Katedra Biochemii Klinicznej

1) Zakład Diagnostyki

2) Zakład Biochemii Klinicznej, Genetyki i Nutrigenomiki

a) Pracownia Biologii Molekularnej

37. Katedra Dermatologii

1) Klinika Dermatologii

38. Katedra Okulistyki

1) Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej

a) Pracownia Angiograficzno-Retinologiczna

39. Katedra Onkologii

1) Klinika Onkologii

40. Katedra Otolaryngologii

1) Klinika Otolaryngologii

2) Pracownia Audiologiczna

3) Pracownia Foniatryczna

41. Katedra Psychiatrii

1) Klinika Psychiatrii Dorosłych

2) Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

a) Pracownia Psychologii i Psychoterapii Systemowej

3) Zakład Psychologii Lekarskiej

4) Zakład Terapii Rodzin i Psychosomatyki

5) Zakład Zaburzeń Afektywnych

6) Ośrodek Psychiatrii Środowiskowej i Badań nad Psychozami

7) Pracownia Seksuologii

42. Katedra Psychoterapii

43. Katedra Radiologii

1) Zakład Radiologii

44. Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii

45. Klinika Reumatologii i Immunologii

46. Klinika Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej

47. Katedra Chorób Zakaźnych

1) Klinika Chorób Zakaźnych i Tropikalnych

INNE JEDNOSTKI WYDZIAŁU

48. Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców

49. Ośrodek Genomiki Medycznej – OMICRON

50. Ośrodek Przeglądów Systematycznych

51. Pracownia – Zwierzętarnia Nr 1

52. Pracownia – Zwierzętarnia Nr 2

ODDZIAŁ STOMATOLOGII

53. Instytut Stomatologii

1) Katedra Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej

a) Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej

2) Zakład Periodontologii, Profilaktyki i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej

3) Katedra Protetyki Stomatologicznej i Ortodoncji

a) Pracownia Implantologii Stomatologicznej

b) Pracownia Materiałoznawstwa i Techniki Dentystycznej

c) Zakład Ortodoncji

d) Zakład Protetyki Stomatologicznej

4) Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją

5) Katedra Chirurgii Stomatologicznej

6) Katedra Stomatologii Zintegrowanej

7) Zakład Stomatologii Dziecięcej