Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Historyczny

Adres:
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
tel. (+48 12) 663-14-36
e-mail: historyczny@uj.edu.pl
Strona internetowa: historyczny.uj.edu.pl

STRUKTURA WYDZIAŁU

Dziekanat

1. Instytut Archeologii

1) Zakład Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu

2) Zakład Archeologii Epoki Brązu

3) Zakład Archeologii Epoki Kamienia

4) Zakład Archeologii Epoki Żelaza

5) Zakład Archeologii Klasycznej

6) Zakład Archeologii Nowego Świata

7) Zakład Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

8) Pracownia Archeometalurgii i Konserwacji Zabytków Archeologicznych

9) Biblioteka Archeologii Polski i Powszechnej

10) Biblioteka Archeologii Średniowiecznej

2. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

1) Katedra Muzeologii i Dziedzictwa Kulturowego

2) Katedra Antropologii Społeczno-Kulturowej

3) Katedra Współczesnych Praktyk Kulturowych

4) Pracownia Dokumentacji i Informacji Etnograficznej

5) Biblioteka

3. Instytut Historii

1) Katedra Antropologii Historycznej i Teorii Historii

a) Pracownia Antropologii Historycznej

b) Pracownia Teorii Historii

2) Katedra Historii Kultury, Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki

a) Pracownia Archiwistyki i Metod Kwantytatywnych

b) Pracownia Historii Kultury, Nauki i Edukacji Historycznej

c) Pracownia Nauk Pomocniczych Historii i Źródłoznawstwa

3) Katedra Historii Najnowszej

a) Pracownia Historii Polski Najnowszej

b) Pracownia Historii Powszechnej Najnowszej

c) Pracownia Historii Europy Wschodniej

4) Katedra Historii Nowoczesnej

a) Pracownia Historii Gospodarczej i Społecznej

b) Pracownia Historii Polski Nowoczesnej

c) Pracownia Historii Powszechnej Nowoczesnej

5) Katedra Historii Starożytnej i Bizancjum

6) Katedra Historii Średniowiecznej

a) Pracownia Historii Polski Średniowiecznej

b) Pracownia Historii Powszechnej Średniowiecznej

7) Zakład Historii Nowożytnej

8) Biblioteka

4. Instytut Historii Sztuki

1) Zakład Teorii Sztuki i Ochrony Dóbr Kultury

2) Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej

3) Zakład Historii Sztuki Nowożytnej

4) Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej i Bizantyjskiej

5) Biblioteka im. Profesora Lecha Kalinowskiego

6) Fototeka Instytutu Historii Sztuki UJ

5. Instytut Judaistyki

1) Zakład Historii Żydów

2) Zakład Kultury Żydów

3) Zakład Historii Judaizmu i Literatur Żydowskich

4) Pracownia Badań nad Historią i Kulturą Żydów w Polsce i Relacjami Polsko-Żydowskimi im. Marcella i Marii Roth

5) Pracownia Studiów nad Współczesnym Izraelem i Relacjami Polsko-Izraelskimi im. Teodora Herzla i Ozjasza Thona

6. Instytut Muzykologii

1) Zakład Badań nad Muzyką od XIX do XXI Wieku

2) Zakład Badań nad Muzyką Dawną

3) Ośrodek Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX i XX Wieku im. I. J. Paderewskiego

4) Pracownia Badań nad Multimedialnością Muzyki

5) Pracownia Badań nad Zabytkami Muzycznymi

6) Biblioteka i Fonoteka Instytutu Muzykologii UJ

7. Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich