Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Filozoficzny

Adres:
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
tel. (+48 12) 663-11-52
e-mail: filozof@uj.edu.pl
Strona internetowa: phils.uj.edu.pl

STRUKTURA WYDZIAŁU

Dziekanat

1. Instytut Filozofii

1) Pracownia Etyki Praktycznej i Historii Etyki

2) Zakład Epistemologii

3) Pracownia Estetyki

4) Pracownia Etyki

5) Pracownia Filozofii Kultury

6) Pracownia Filozofii Nauk Przyrodniczych

7) Pracownia Filozofii Polskiej

8) Zakład Historii Filozofii

9) Zakład Kognitywistyki

10) Pracownia Logiki

11) Zakład Ontologii

12) Pracownia Filozofii Języka i Umysłu

13) Biblioteka

2. Instytut Pedagogiki

1) Zakład Pedagogiki Ogólnej i Filozoficznej

2) Zakład Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej

3) Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

4) Pracownia Diagnoz Pedagogicznych

5) Pracownia Metodologii Badań Społecznych i Analizy Danych

6) Pracownia Pedagogiki Rodziny

7) Pracownia Pedagogiki Społecznej i Andragogiki

8) Pracownia Pedagogiki Zdrowia

9) Pracownia Polskiej Myśli Pedagogicznej

10) Pracownia Teorii Wychowania

11) Biblioteka

3. Instytut Psychologii

1) Zakład Psychofizjologii

2) Zakład Psychologii Eksperymentalnej

3) Zakład Psychologii Klinicznej

4) Zakład Psychologii Ogólnej

5) Zakład Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej im. Stefana Szumana

a) Pracownia Psychologii Dziecka

6) Zakład Psychologii Społecznej

7) Zakład Psychoprofilaktyki i Psychoterapii

8) Pracownia Dydaktyki

9) Pracownia Psychologii Emocji i Motywacji

10) Pracownia Psychologii Snu

11) Biblioteka

4. Instytut Religioznawstwa

1) Zakład Fenomenologii, Antropologii i Psychologii Religii

2) Zakład Filozofii i Socjologii Religii

3) Zakład Interdyscyplinarnych Badań nad Religiami w Polsce

4) Zakład Historii Religii

5) Biblioteka

5. Instytut Socjologii

1) Zakład Antropologii Społecznej

2) Zakład Intersekcjonalnych Badań Społecznych

3) Zakład Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych

4) Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej

5) Pracownia Badań Kultury Współczesnej

6) Pracownia Komunikowania Społecznego

7) Pracownia Socjologii Sfery Publicznej

8) Pracownia Socjologii Struktur Społecznych

9) Pracownia Społecznych Badań nad Religią

10) Laboratorium Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych

11) Biblioteka

6. Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji

7. Centrum Badań Filozoficznych im. Romana Ingardena

8. Centrum Badań nad Historią Idei

9. Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych

10. Interdyscyplinarne Centrum Analiz Społeczno-Prawnych

11. Interdyscyplinarne Centrum Etyki

12. Ośrodek Badań nad Pragmatyzmem im. Johna Deweya