Wydział Filozoficzny

Adres:
ul. Gołębia 24 pok 24, 31-007 Kraków
tel. (+48 12) 663-11-52, (+48 12) 663-11-98, (+48 12) 663-14-77
fax. (+48 12) 430-14-75
e-mail: filozof@uj.edu.pl
Strona internetowa: www.phils.uj.edu.pl

Dziekan:
prof. dr hab. Jarosław Górniak
e-mail: jaroslaw.gorniak@uj.edu.pl

Prodziekan ds. ogólnych:
prof. dr hab. Małgorzata Kossowska
e-mail: malgorzata.kossowska@uj.edu.pl

Prodziekan ds. dydaktycznych:
dr hab. Jacek Nowak
e-mail: jacek.nowak@uj.edu.pl  


STRUKTURA WYDZIAŁU

INSTYTUT FILOZOFII
ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
tel. (+48 12) 663-17-38
fax. (+48 12) 422-49-16
strona internetowa: http://www.filozofia.uj.edu.pl

Dyrektor: dr hab. Jerzy Gołosz
e-mail: jerzy.golosz@uj.edu.pl
Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych: dr hab. Steffen Huber
e-mail: steffen.huber@uj.edu.pl
Z-ca Dyrektora ds. ogólnych: dr Leszek Wroński
e-mail: leszek.wronski@uj.edu.pl

 • Zakład Badań nad Etyką Zawodową
  tel. (+48 12) 663-18-62
  Kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz
  e-mail: w.galewicz@uj.edu.pl
 • Zakład Epistemologii
  tel. (+48 12) 663-18-74
  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Placek
  e-mail: tomasz.placek@uj.edu.pl
 • Zakład Estetyki
  tel. (+48 12) 663-18-33
  Kierownik: prof. dr hab. Krystyna Wilkoszewska
  e-mail: krystyna.wilkoszewska@uj.edu.pl
 • Zakład Etyki
  tel. (+48 12) 663-18-26
  Kierownik: prof. dr hab. Marek Drwięga
  e-mail: marek.drwiega@uj.edu.pl
 • Zakład Filozofii Kultury
  tel. (+48 12) 663-17-44
  Kierownik: dr hab. Piotr Mróz
  e-mail: piotr.mroz@uj.edu.pl
 • Zakład Kognitywistyki
  tel. (+48 12) 663-17-99
  Kierownik: dr hab. Adam Chuderski
  e-mail: adam.chuderski@uj.edu.pl
 • Zakład Filozofii Nauk Przyrodniczych
  tel. (+48 12) 663-17-41
  Kierownik: dr hab. Jerzy Gołosz
  e-mail: jerzy.golosz@uj.edu.pl
 • Zakład Filozofii Polskiej
  tel. (+48 12) 663-18-37
  Kierownik: dr hab. Steffen Huber
  e-mail: steffen.huber@uj.edu.pl
 • Zakład Historii Filozofii
  Sekretariat: tel. (+48 12) 422-49-16
  Kierownik: prof. dr hab. Justyna Miklaszewska
  e-mail: justyna.miklaszewska@uj.edu.pl
  tel. (+48 12) 663-18-01 (pok. 92)
  Collegium Broscianum, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
 • Zakład Logiki
  tel. (+48 12) 663-17-25
  Kierownik: p.o. prof. dr hab. Wojciech Suchoń
  e-mail: wojciech.suchon@uj.edu.pl
 • Zakład Ontologii
  tel. (+48 12) 663-18-82
  Kierownik: dr hab. Sebastian Kołodziejczyk
  e-mail: sebastian.kolodziejczyk@uj.edu.pl
 • Pracownia Retoryki Logicznej
  tel. (+48 12) 663-18-00
  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Suchoń
  e-mail: wojciech.suchon@uj.edu.pl
 • Biblioteka
  tel. (+48 12) 663-17-24
  Kierownik: mgr Małgorzata Rajca
  e-mail: malgorzata.rajca@uj.edu.pl

 

INSTYTUT PEDAGOGIKI
ul. Batorego 12, 31-135 Kraków
tel. (+48 12) 634-03-93, (+48 12) 622-39-36
strona internetowa: http://www.pedagogika.uj.edu.pl
e-mail: ipedagog@uj.edu.pl

Dyrektor: dr hab. Anna Gaweł
e-mail: anna.gawel@uj.edu.pl
Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych: dr Bożena Czerska
e-mail: bozena.czerska@uj.edu.pl
Z-ca Dyrektora ds. badań i rozwoju: dr hab. Katarzyna Wrońska
e-mail: katarzyna.wronska@uj.edu.pl

 • Zakład Pedagogiki Ogólnej i Filozoficznej
  Kierownik: dr hab. Katarzyna Wrońska
  e-mail: katarzyna.wronska@uj.edu.pl
 • Zakład Pedagogiki Społecznej i Andragogiki
  Kierownik: dr hab. Ewa Bobrowska
  e-mail: ewa.bobrowska@uj.edu.pl
 • Zakład Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej
  Kierownik: dr hab. Anna Sajdak-Burska
  e-mail: a.sajdak@uj.edu.pl
 • Zakład Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej
  Kierownik: prof. dr hab. Janina Kostkiewicz
  e-mail: janina.kostkiewicz@uj.edu.pl
 • Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
  Kierownik: dr hab. Mariusz Sztuka
  e-mail: sztuka@uj.edu.pl
 • Zakład Teorii Wychowania i Opieki
  Kierownik: dr hab. Bogusław Bieszczad
  e-mail: bogusław.bieszczad@uj.edu.pl
 • Pracownia Diagnoz Pedagogicznych
  Kierownik: dr Barbara Ostafińska-Molik
  e-mail: b.ostafinska-molik@uj.edu.pl
 • Biblioteka
  ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków
  tel. (+48 12) 663-27-54
  e-mail: biblioteka.ip@uj.edu.pl
  Kierownik: mgr Małgorzata Gałuszka-Kostuch
  e-mail: m.galuszka-kostuch@uj.edu.pl

 

INSTYTUT SOCJOLOGII
ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
tel. (+48 12) 422-21-29
Strona internetowa: http://www.socjologia.uj.edu.pl

Dyrektor: dr hab. Marcin Lubaś
e-mail: marcin.lubas@uj.edu.pl
tel. (+48 12) 663-17-59
Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych: dr Ewa Kopczyńska
e-mail: ewa.kopczynska@uj.edu.pl
tel. (+48 12) 663-17-59
Z-ca Dyrektora ds. badań i rozwoju: dr hab. Andrzej Bukowski
e-mail: a.w.bukowski@uj.edu.pl
tel. (+48 12) 663-17-59

 • Zakład Antropologii Społecznej
  tel. (+48 12) 663-17-61
  Kierownik: prof. dr hab. Maria Flis
  e-mail: maria.flis@uj.edu.pl
 • Zakład Społecznych Badań nad Religią
  tel. (+48 12) 663-17-87
  Kierownik: prof. dr hab. Irena Borowik
  e-mail: irena.borowik@uj.edu.pl
 • Zakład Badań Problemów Ludnościowych
  tel. (+48 12) 663-17-62
  Kierownik: prof. dr hab. Krystyna Slany
  e-mail: krystyna.slany@uj.edu.pl
 • Zakład Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych
  tel. (+48 12) 663-17-80
  Kierownik: prof. dr hab. Jarosław Górniak
  e-mail: jaroslaw.gorniak@uj.edu.pl
 • Zakład Socjologii Komunikacji Społecznej
  tel. (+48 12) 663-17-85
  Kierownik: dr hab. Maria Świątkiewicz-Mośny
  e-mail: maria.swiatkiewicz-mosny@uj.edu.pl
 • Zakład Socjologii Sfery Publicznej
  tel. (+48 12) 663-17-48
  Kierownik: prof. dr hab. Grażyna Skąpska
  e-mail: grazyna.skapska@uj.edu.pl
 • Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej
  tel. (+48 12) 663-17-75
  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki
  e-mail: krzysztof.frysztacki@uj.edu.pl
 • Zakład Socjologii Struktur Społecznych
  tel. (+48 12) 663-17-49
  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Gorlach
  e-mail: krzysztof.gorlach@uj.edu.pl
 • Centrum Analiz Zmian Kulturowych
  Rynek Gł. 8, 31-042 Kraków
  tel. (+48 12) 411-67-69
  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Sztompka
  e-mail: piotr.sztompka@uj.edu.pl
 • Zakład Socjologii Władzy
  tel. (+48 12) 663-18-30
  Kierownik: prof. dr hab. Marek Kucia
  e-mail: marek.kucia@uj.edu.pl
 • Zakład Badań Kultury Współczesnej
  tel. (+48 12) 663-17-35
  Kierownik: dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska
 • Biblioteka
  tel. (+48 12) 663-17-28
  e-mail: bsocjologia@uj.edu.pl
  Kierownik: mgr Elżbieta Kapusta
  e-mail: elzbieta.kapusta@uj.edu.pl

 

INSTYTUT RELIGIOZNAWSTWA
ul.Grodzka 52, 31-044 Kraków
tel. (+48 12) 663-17-78, 663-17-79 fax. (+48 12) 663-17-46
Strona internetowa: http://www.religioznawstwo.uj.edu.pl
e-mail: ir@relig.iphils.uj.edu.pl

Dyrektor: dr hab. Lech Trzcionkowski
e-mail: lech.trzcionkowski@uj.edu.pl
Z-ca Dyrektora ds. dydaktyki: dr Robert Czyżykowski
e-mail: r.czyzykowski@uj.edu.pl  

 • Zakład Fenomenologii i Antropologii Religii
  tel. (+48 12) 663-17-50
  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Szyjewski
  e-mail: andrzej.szyjewski@uj.edu.pl
 • Zakład Filozofii Religii
  Kierownik: dr hab. Krzysztof Mech
  e-mail: k.mech@uj.edu.pl
  tel. (+48 12) 663-18-75
 • Zakład Historii Chrześcijaństwa
  tel. (+48 12) 663-17-20
  Kierownik: dr hab. Rafał Łętocha
  e-mail: rafal.letocha@uj.edu.pl
 • Zakład Historii Religii
  tel. (+48 12) 663-17-17
  Kierownik: dr hab. Lech Trzcionkowski
  e-mail: lech.trzcionkowski@uj.edu.pl
 • Zakład Psychologii Religii
  tel. (+48 12) 663-17-17
  Kierownik: prof. Halina Grzymała-Moszczyńska
  e-mail: halina.grzymala-moszczynska@uj.edu.pl
 • Zakład Socjologii Religii
  tel. (+48 12) 663-18-76
  Kierownik: dr hab. Dominika Motak
  e-mail: d.motak@uj.edu.pl
 • Pracownia Dokumentacji Wyznań Religijnych w Polsce Współczesnej
  tel. (+48 12) 663-17-16
  Kierownik: dr Piotr Czarnecki
  e-mail: piotr.czarnecki@uj.edu.pl
 • Pracownia Historii Relacji Chrześcijańsko-Żydowskich
  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk
  e-mail: krzysztof.pilarczyk@uj.edu.pl
 • Biblioteka
  tel. (+48 12) 663-17-12
  e-mail: biblior@iphils.uj.edu.pl
  Kierownik: mgr Grażyna Kurdziel- kustosz
  e-mail: grazyna.kurdziel@uj.edu.pl

 

INSTYTUT PSYCHOLOGII
ul. Ingardena 6
30-060 Kraków
tel. (+48 12) 663-24-15
fax. (+48 12) 663-24-17
Strona internetowa: http://www.psychologia.uj.edu.pl
 

Dyrektor: dr hab. Michał Wierzchoń
tel. (+48 12) 663-24-03
e-mail: michal.wierzchon@uj.edu.pl
Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych: dr hab. Eligiusz Wronka
tel. (+48 12) 663-24-05
e-mail: eligiusz.wronka@uj.edu.pl
Z-ca Dyrektora ds. ogólnych: dr Przemysław Bąbel
tel. (+48 12) 663-24-03
e-mail: przemyslaw.babel@uj.edu.pl
 

 • Pracownia Psychologii Snu
  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Szmigielska-Siuta
  e-mail: barbara.szmigielska-siuta@uj.edu.pl
  tel: (+48 12) 663-24-27
 • Zakład Psychologii Eksperymentalnej
  Kierownik: dr hab. Jarosław Orzechowski
  e-mail: j.orzechowski@uj.edu.pl
 • Zakład Psychologii Klinicznej
  Kierownik: prof. dr hab. Władysław Łosiak
  e-mail: wladyslaw.losiak@uj.edu.pl
 • Zakład Psychologii Ogólnej
  Kierownik: dr hab. Bartłomiej Dobroczyński
  e-mail: bartlomiej.dobroczynski@uj.edu.pl
 • Zakład Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej im. Stefana Szumana
  Kierownik: dr hab. Marta Białecka-Pikul
  e-mail: marta.bialecka-pikul@uj.edu.pl
 • Pracownia Psychologii Dziecka
  ul. Zdrowa 6
  tel. (+48 12) 416-37-57
  Kierownik: dr Jadwiga Wrońska
  e-mail: jadwiga.wronska@uj.edu.pl
 • Zakład Psychologii Społecznej
  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Kossowska
  e-mail: malgorzata.kossowska@uj.edu.pl
 • Zakład Psychologii Zdrowia
  Kierownik: dr hab. Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz
  e-mail: m.opoczynska-morasiewicz@uj.edu.pl
 • Zakład Psychofizjologii
  Kierownik: dr hab. Eligiusz Wronka
  e-mail: eligiusz.wronka@uj.edu.pl
 • Czytelnia Instytutu Psychologii
  ul. Ingardena 6, sala 1.08
  tel.: (+48 12) 663-24-68
  Kierownik: mgr Jarosław Bener
  e-mail: j.bener@uj.edu.pl
 • Pracownia Psychologii Emocji i Motywacji
  ul. Ingardena 6, pok. 5.02
  30-060 Kraków
  tel. (+48 12) 663-24-28
  Kierownik: prof. dr hab. Aleksandra Tokarz
  aleksandra.tokarz@uj.edu.pl
  Asystent: dr Diana Malinowska
  d.malinowska@uj.edu.pl
 • Pracownia Dydaktyki

 

 • KATEDRA PORÓWNAWCZYCH STUDIÓW CYWILIZACJI
  ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
  tel. (+48 12) 663-17-55
  fax (+48 12) 663-17-56
  Strona internetowa: http://www.psc.uj.edu.pl
  Kierownik: prof. dr hab. Marta Kudelska
  e-mail: marta.kudelska@uj.edu.pl

 

 

 

 • INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM ANALIZ SPOŁECZNO-PRAWNYCH
  ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
  Kierownik: prof. Grażyna Skąpska
  e-mail: grazyna.skapska@uj.edu.pl

 

 

 • OŚRODEK BADAŃ NAD PRAGMATYZMEM IM. JOHNA DEWEYA
  ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
  tel. (+ 48 12) 663-18-33
  Kierownik: prof. Krystyna Wilkoszewska
  e-mail: krystyna.wilkoszewska@uj.edu.pl

 

 • CENTRUM BADAŃ NAD HISTORIĄ IDEI
  al. Mickiewicza 22 pok. 107B, 30-059 Kraków
  (Budynek Biblioteki Jagiellońskiej)
  Kierownik: dr hab. Riccardo Campa
  e-mail: riccardo.campa@uj.edu.pl

 

Data publikacji: 04.04.2011
Osoba publikująca: Krzysztof Gruszczyński
Data ostatniej modyfikacji: 14.03.2018

Dziennik zmian dokumentu
  Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
  5.7 14.03.2018 12:02 Rafał Kiszka aktualnie przeglądana
  5.6 14.03.2018 11:49 Rafał Kiszka
  5.5 14.03.2018 11:41 Rafał Kiszka
  5.4 14.03.2018 11:25 Rafał Kiszka
  5.3 14.03.2018 11:11 Rafał Kiszka
  5.2 14.03.2018 11:00 Rafał Kiszka
  5.1 14.03.2018 10:41 Rafał Kiszka
  5.0 01.02.2018 11:43 Rafał Kiszka
  4.9 07.06.2017 09:13 Rafał Kiszka
  4.8 06.03.2017 09:31 Rafał Kiszka
  4.7 01.02.2017 08:17 Rafał Kiszka
  4.6 08.09.2016 06:49 Estera Podobińska
  4.5 08.09.2016 06:45 Estera Podobińska
  4.4 08.09.2016 06:42 Estera Podobińska
  4.3 08.09.2016 06:40 Estera Podobińska
  4.2 08.09.2016 06:38 Estera Podobińska
  4.1 08.09.2016 06:36 Estera Podobińska
  4.0 04.08.2016 15:02 Estera Podobińska
  3.9 10.11.2015 15:43 Estera Podobińska
  3.8 10.11.2015 14:59 Estera Podobińska
  3.7 10.11.2015 14:23 Estera Podobińska
  3.6 10.11.2015 14:18 Estera Podobińska
  3.5 10.11.2015 14:08 Estera Podobińska
  3.4 04.11.2015 09:14 Estera Podobińska
  3.3 01.06.2015 08:57 Estera Podobińska
  3.2 02.03.2015 08:58 Estera Podobińska
  3.1 26.01.2015 12:42 Estera Podobińska
  3.0 22.12.2014 08:48 Estera Podobińska
  2.9 03.12.2014 14:34 Estera Podobińska
  2.8 03.12.2014 14:23 Estera Podobińska
  2.7 02.12.2014 14:30 Estera Podobińska
  2.6 02.12.2014 14:29 Estera Podobińska
  2.5 02.12.2014 13:38 Estera Podobińska
  2.4 03.11.2014 15:13 Estera Podobińska
  2.3 07.10.2014 09:47 Estera Podobińska
  2.2 02.06.2014 10:09 Estera Podobińska
  2.1 21.03.2014 11:44 Estera Podobińska
  2.0 20.03.2014 11:46 Estera Podobińska
  1.9 10.12.2013 14:38 Łukasz Wspaniały
  1.8 18.11.2013 12:34 Joanna Chodór
  1.7 26.09.2013 15:32 Mariusz Kopiejka
  1.6 03.09.2012 15:30 Joanna Chodór
  1.5 03.09.2012 10:23 Joanna Chodór
  1.4 03.07.2012 10:51 Joanna Chodór
  1.3 31.01.2012 14:33 Joanna Chodór
  1.2 03.11.2011 09:49 Joanna Chodór
  1.1 05.07.2011 13:45 Joanna Chodór
  1.0 04.04.2011 04:12 Krzysztof Gruszczyński