Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Filologiczny

Adres:
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
tel. (+48 12) 663-11-58
e-mail: filolog@uj.edu.pl
Strona internetowa: www.filg.uj.edu.pl

STRUKTURA WYDZIAŁU

Dziekanat

1. Instytut Filologii Angielskiej

1) Katedra Językoznawstwa Angielskiego

2) Zakład Historii Literatury i Kultury Amerykańskiej

3) Zakład Historii Literatury i Kultury Brytyjskiej

4) Zakład Języka Angielskiego jako Obcego

5) Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Nauczania Języka Angielskiego

6) Zakład Komparatystyki Literackiej i Kulturowej

7) Zakład Pragmatyki Językoznawczej i Teorii Tłumaczeń

8) Pracownia Praktycznej Nauki Języka Angielskiego

2. Instytut Filologii Germańskiej

1) Katedra Literatury Niemieckojęzycznej

2) Katedra Nordystyki

3) Zakład Dydaktyki i Historii Języka Niemieckiego

4) Zakład Językoznawstwa Germańskiego

5) Pracownia Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego

6) Pracownia Translacji

3. Instytut Filologii Klasycznej

1) Katedra Filologii Greckiej i Nowogreckiej

2) Katedra Filologii Łacińskiej i Nowołacińskiej

4. Instytut Orientalistyki

1) Katedra Arabistyki

2) Katedra Turkologii

3) Zakład Iranistyki

4) Zakład Japonistyki i Sinologii

5) Zakład Języków i Kultur Indii i Azji Południowej

6) Pracownia Interdyscyplinarnych Badań Eurazjatyckich

7) Pracownia Studiów Kurdyjskich

5. Instytut Filologii Romańskiej

1) Katedra Instytutu Camõesa im. Vergilio Ferreira

2) Zakład Filologii Francuskiej

3) Zakład Filologii Hiszpańskiej

4) Zakład Filologii Portugalskiej

5) Zakład Filologii Rumuńskiej

6) Zakład Filologii Włoskiej

7) Pracownia Studiów Brazylijskich

8) Pracownia Studiów Katalońskich

6. Instytut Filologii Słowiańskiej

1) Zakład Filologii Bułgarskiej i Macedońskiej

2) Zakład Filologii Chorwackiej i Słoweńskiej

3) Zakład Filologii Czeskiej i Łużyckiej

4) Zakład Filologii Serbskiej

5) Zakład Filologii Słowackiej

7. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

1) Katedra Językoznawstwa Rosyjskiego

2) Katedra Kultury Słowian Wschodnich

3) Katedra Literaturoznawstwa Rosyjskiego

4) Zakład Ukrainistyki

a) Zespół Wykładowców Języka Ukraińskiego

5) Zakład Komunikacji Językowej i Kulturowej

8. Instytut Językoznawstwa, Przekładoznawstwa i Hungarystyki

1) Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego

2) Katedra Przekładoznawstwa

3) Zakład Filologii Węgierskiej

4) Ośrodek Dokumentacji Językowej

9. Ośrodek Transnarodowych Badań Literackich

10. Pracownia Studiów nad Dziedzictwem Chrześcijańskim w Literaturze

11. Biblioteka Wydziału Filologicznego UJ