Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Farmaceutyczny

Adres:
ul. Medyczna 9
30-688 Kraków
tel. (+48 12) 620-54-14
e-mail: farmacja@uj.edu.pl
Strona internetowa: farmacja.cm.uj.edu.pl

STRUKTURA WYDZIAŁU

Dziekanat

1. Katedra Botaniki Farmaceutycznej

1) Zakład Botaniki Farmaceutycznej

2. Katedra Chemii Farmaceutycznej

1) Zakład Chemii Leków

2) Zakład Fizykochemicznej Analizy Leku

3. Katedra Chemii Nieorganicznej i Analityki Farmaceutycznej

1) Zakład Analityki Farmaceutycznej

2) Zakład Chemii Nieorganicznej

4. Katedra Chemii Organicznej

1) Zakład Chemii Organicznej

2) Zakład Chemii Bioorganicznej

a) Pracownia Chemii Kosmetycznej

3) Pracownia Spektroskopii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

5. Katedra Farmakobiologii

1) Zakład Cytobiologii

2) Zakład Radioligandów

3) Pracownia Badań Receptorowych

6. Katedra Farmakodynamiki

1) Zakład Farmakodynamiki

2) Zakład Wstępnych Badań Farmakologicznych

7. Katedra Farmakognozji

1) Zakład Farmakognozji

8. Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych

1) Zakład Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych

9. Katedra Technologii Postaci Leku i Biofarmacji

1) Zakład Technologii Postaci Leku i Biofarmacji

10. Katedra Toksykologii

1) Zakład Biochemii Toksykologicznej

a) Pracownia Immunologii Doświadczalnej

2) Zakład Toksykologii

11. Zakład Analityki Biochemicznej

12. Zakład Biochemii Farmaceutycznej

13. Zakład Biofizyki Farmaceutycznej

14. Zakład Bromatologii

1) Pracownia Biopierwiastków

15. Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii

16. Zakład Diagnostyki Medycznej

17. Zakład Farmacji Klinicznej

18. Zakład Farmacji Społecznej

1) Pracownia Farmakoepidemiologii i Farmakoekonomiki

19. Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej

20. Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej

21. Zwierzętarnia

22. Muzeum Farmacji

23. Ogród Roślin Leczniczych im. Prof. Mariana Koczwary