Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.2 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (1.8).

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Adres:
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 11
30-348 Kraków
tel. (+48 12) 664-48-90
e-mail: wydzial.fais@uj.edu.pl
Strona internetowa: www.fais.uj.edu.pl

STRUKTURA WYDZIAŁU

Dziekanat

1. Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego

1) Zakład Doświadczalnej Fizyki Komputerowej

2) Zakład Fizyki Gorącej Materii

3) Zakład Fizyki Medycznej

4) Zakład Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii

5) Zakład Fotoniki

6) Zakład Metodyki Nauczania i Metodologii Fizyki

7) Zakład Promieniowania Synchrotronowego

8) Zespół Zakładów Fizyki Zaawansowanych Materiałów i Biofizyki Molekularnej

8.1 Zakład Biofizyki Molekularnej i Międzyfazowej

8.2 Zakład Fizyki Ciała Stałego

8.3 Zakład Inżynierii Nowych Materiałów

9) Zespół Zakładów Fizyki Jądrowej

9.1 Zakład Doświadczalnej Fizyki Cząstek i jej Zastosowań

9.2 Zakład Fizyki Hadronów

9.3 Zakład Teorii Układów Jądrowych

10) Ośrodek Badań Właściwości Fizykochemicznych Materiałów

2. Instytut Fizyki Teoretycznej

1) Zakład Fizyki Statystycznej

2) Zakład Kwantowej Teorii Wielu Ciał

3) Zakład Optyki Atomowej

4) Zakład Teorii Cząstek

5) Zakład Teorii Materii Skondensowanej i Nanofizyki

6) Zakład Teorii Pola

7) Zakład Teorii Układów Złożonych

8) Zakład Teorii Względności i Astrofizyki

9) Zakład Zastosowań Metod Obliczeniowych

3. Instytut Informatyki Stosowanej

1) Zakład Technologii Informatycznych

2) Zakład Projektowania i Grafiki Komputerowej

3) Zakład Technologii Gier

4. Instytut – Obserwatorium Astronomiczne

1) Zakład Astrofizyki Relatywistycznej i Kosmologii

2) Zakład Astrofizyki Wysokich Energii

3) Zakład Astronomii Gwiazdowej i Pozagalaktycznej

4) Zakład Radioastronomii i Fizyki Kosmicznej

5) Pracownia Zastosowań Algebry Komputerowej

5. Centrum Badań Systemów Złożonych

6. Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów NANOSAM

7. Centrum Badań Układów w Skali Atomowej – ATOMIN FIZYKA

8. Centrum Informatyczno-Techniczne

9. Naukowe Centrum Technologii Rejestracji i Przetwarzania Obrazu i Dźwięku „IMAVI”

10. Warsztat Mechaniczny

11. Biblioteka