Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.0 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (1.8).

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Adres:
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 11
30-348 Kraków
tel. (+48 12) 664-48-90
e-mail: wydzial.fais@uj.edu.pl
Strona internetowa: www.fais.uj.edu.pl

STRUKTURA WYDZIAŁU

Dziekanat

1. Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego

1) Zakład Doświadczalnej Fizyki Komputerowej

2) Zakład Fizyki Gorącej Materii

3) Zakład Fizyki Medycznej

4) Zakład Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii

5) Zakład Fizyki Niskich Temperatur

6) Zakład Fotoniki

7) Zakład Kwantowej Teorii Wielu Ciał

8) Zakład Metodyki Nauczania i Metodologii Fizyki

9) Zakład Optyki Atomowej

10) Zakład Promieniowania Synchrotronowego

11) Zespół Zakładów Fizyki Zaawansowanych Materiałów i Biofizyki Molekularnej

11.1 Zakład Biofizyki Molekularnej i Międzyfazowej

11.2 Zakład Fizyki Ciała Stałego

11.3 Zakład Inżynierii Nowych Materiałów

12) Zespół Zakładów Fizyki Jądrowej

12.1 Zakład Doświadczalnej Fizyki Cząstek i jej Zastosowań

12.2 Zakład Fizyki Hadronów

12.3 Zakład Teorii Układów Jądrowych

13) Zespół Zakładów Fizyki Teoretycznej

13.1 Zakład Teorii Cząstek

13.2 Zakład Fizyki Statystycznej

13.3 Zakład Teorii Materii Skondensowanej i Nanofizyki

13.4 Zakład Teorii Pola

13.5 Zakład Teorii Układów Złożonych

13.6 Zakład Teorii Względności i Astrofizyki

13.7 Zakład Zastosowań Metod Obliczeniowych

2. Instytut – Obserwatorium Astronomiczne

1) Zakład Astrofizyki Relatywistycznej i Kosmologii

2) Zakład Astrofizyki Wysokich Energii

3) Zakład Astronomii Gwiazdowej i Pozagalaktycznej

4) Zakład Radioastronomii i Fizyki Kosmicznej

5) Pracownia Zastosowań Algebry Komputerowej

3. Zespół Zakładów Informatyki Stosowanej

1) Zakład Technologii Informatycznych

2) Zakład Projektowania i Grafiki Komputerowej

3) Zakład Technologii Gier

4. Centrum Astrofizyki

5. Centrum Badań Fizyki Hadronowej

6. Centrum Badań Magnetooptycznych

7. Centrum Badań Systemów Złożonych

8. Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów NANOSAM

9. Centrum Badań Układów w Skali Atomowej – ATOMIN FIZYKA

10. Naukowe Centrum Technologii Rejestracji i Przetwarzania Obrazu i Dźwięku „IMAVI”

11. Biblioteka