Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Chemii

Adres:
ul. Gronostajowa 2
30-387 Kraków
tel. (+48 12) 686-22-00
e-mail: sekretariat@chemia.uj.edu.pl
Strona internetowa: www.chemia.uj.edu.pl

STRUKTURA WYDZIAŁU:

Dziekanat

Sekretariat Ogólny

1. Zakład Chemii Analitycznej

2. Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii

3. Zakład Chemii Nieorganicznej

4. Zakład Chemii Ogólnej

5. Zakład Chemii Organicznej

6. Zakład Chemii Środowiska

7. Zakład Chemii Teoretycznej im. Kazimierza Gumińskiego

8. Zakład Dydaktyki Chemii

9. Zakład Fizyki Chemicznej

10. Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki

11. Zakład Metod Obliczeniowych Chemii

12. Zakład Technologii Chemicznej

13. Centrum Badań Układów w Skali Atomowej – ATOMIN CHEMIA

14. Środowiskowe Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych Wydziału Chemii UJ

1) Pracownia Analiz Termicznych i Kalorymetrii

2) Pracownia Badań nad Trwałością i Degradacją Papieru

3) Pracownia Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego

4) Pracownia Rentgenostrukturalna

5) Pracownia Spektrometrii Ramana

6) Pracownia Wysokorozdzielczej Spektrometrii Masowej

15. Pracownia Analitycznej Spektrometrii Atomowej

16. Pracownia Analiz Termicznych i Badań Sorpcyjnych

17. Pracownia Analizy Elementarnej

18. Pracownia Badań Dyfrakcyjnych

19. Pracownia Chemicznego Monitoringu Środowiska i Badań Środowiska Pracy

20. Pracownia Chemii Sądowej

21. Pracownia Fotolizy Błyskowej

22. Pracownia Infrastruktury Informatycznej

23. Pracownia Konserwacji Aparatury

24. Pracownia Mikroskopii Sił Atomowych (AFM/STM)

25. Pracownia Rozpraszania Światła i Osmometrii

26. Pracownia Spektrometrii w Podczerwieni

27. Pracownia Spektroskopii Fotoelektronów ESCA

28. Pracownia Spektroskopii NMR

29. Pracownia Ultrawirowania Analitycznego

30. Biblioteka

31. Biuro Karier i Promocji

32. Warsztat Zaplecza Technicznego

33. Centralny Magazyn Odczynników i Odpadów Chemicznych

34. Wydziałowe Centrum Dydaktyki

35. Sekcja Finansowo-Projektowa

36. Sekretariat ds. obsługi konsorcjum Regionalnego Centrum Eksperckiego Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju Polska Południowa