Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Biologii

Adres:
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
tel. (+48 12) 664-67-55
e-mail: wydzial.biologii@uj.edu.pl
Strona internetowa: wb.uj.edu.pl

STRUKTURA WYDZIAŁU

Dziekanat

1. Instytut Botaniki

1) Pracownia Badań Polarnych im. Prof. Zdzisława Czeppego

2) Zakład Cytologii i Embriologii Roślin

3) Zakład Ekologii Roślin

4) Zakład Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki

5) Ogród Botaniczny

2. Instytut Nauk o Środowisku

1) Laboratorium Ekochemii i Ekotoksykologii

2) Laboratorium Ekologii Molekularnej

3. Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych

1) Zakład Biochemii Glikokoniugatów

2) Katedra Fizjologii Zwierząt

a) Zakład Endokrynologii

b) Pracownia Fizjologii i Toksykologii Rozrodu

c) Pracownia Hematologii Eksperymentalnej

d) Pracownia Malakologii

e) Zakład Neurofizjologii i Chronobiologii

3) Zakład Anatomii Porównawczej im. Henryka Hoyera

4) Pracownia Antropologii

5) Zakład Biologii i Obrazowania Komórki

6) Zakład Ewolucji Bezkręgowców

a) Stacja Górska w Ochotnicy Górnej

7) Pracownia Genetyki i Ewolucjonizmu

8) Zakład Immunologii Ewolucyjnej

9) Pracownia Neuropatologii Doświadczalnej

10) Zakład Biologii Rozwoju i Morfologii Bezkręgowców

4. Wydziałowe Centrum Dydaktyki