Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Adres:
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
tel. (+48 12) 664-60-02
e-mail: sekretariat.wbbib@uj.edu.pl
Strona internetowa: www.wbbib.uj.edu.pl

STRUKTURA WYDZIAŁU

Dziekanat

1. Zakład Biochemii Analitycznej

2. Zakład Biochemii Fizycznej

3. Zakład Biochemii Komórki

4. Zakład Biochemii Ogólnej

5. Zakład Biochemii Porównawczej i Bioanalityki

6. Zakład Biofizyki

7. Zakład Biofizyki i Biologii Nowotworów

8. Zakład Biofizyki Molekularnej

9. Zakład Biofizyki Obliczeniowej i Bioinformatyki

10. Zakład Biologii Komórki

1) Pracownia – Bank Komórek

11. Zakład Biotechnologii Medycznej

1) Laboratorium Wektorów Wirusowych

12. Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin

13. Zakład Biotechnologii Roślin

14. Zakład Immunologii

15. Zakład Mikrobiologii

16. Zakład Biofizyki Komórki

17. Pracownia Bioinformatyki i Biologii Genomu

18. Pracownia Biologii Komórek Macierzystych

19. Pracownia Genetyki Molekularnej i Wirusologii

20. Pracownia Metabolomiki

21. Pracownia Strukturalnej Dynamiki Białek

22. Zespół ds. Bioetyki „Bioethics in Biosciences”

23. Zwierzętarnia Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ