Administracja ogólnouczelniana

Jednostki podporządkowane Rektorowi UJ

Jednostki podporządkowane Prorektorowi ds. polityki kadrowej i finansowej

Jednostki podporządkowane Prorektorowi ds. rozwoju

Jednostki podporządkowane Prorektorowi ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych

Jednostki podporządkowane Prorektorowi ds. dydaktyki

Jednostki podporządkowane Prorektorowi ds. Collegium Medicum

Jednostki podporządkowane Kanclerzowi UJ

Jednostki podporządkowane Zastępcy Kanclerza ds. Administrowania Nieruchomościami

Jednostki podporządkowane Zastępcy Kanclerza ds. Techniczno-Inwestycyjnych

Jednostki podporządkowane z-cy Kanclerza ds. Collegium Medicum

Jednostki podporządkowane Kwestorowi

Jednostki podporządkowane z-cy Kwestora ds. finansowych

Jednostki podporządkowane z-cy Kwestora ds. rachunkowości

Jednostki podporządkowane z-cy Kwestora ds. Collegium Medicum

Jednostki podporządkowane z-cy Kwestora ds. funduszy strukturalnych i programów międzynarodowych