Administracja ogólnouczelniana

Jednostki podporządkowane Rektorowi UJ

Jednostki podporządkowane Prorektorowi ds. polityki kadrowej i finansowej

Jednostki podporządkowane Prorektorowi ds. badań naukowych

Jednostki podporządkowane Prorektorowi ds. dydaktyki

Jednostki podporządkowane Prorektorowi ds. współpracy międzynarodowej

 • Biuro Prorektora ds. Współpracy Międzynarodowej
 • Dział Współpracy Międzynarodowej
 • Biuro Sportu
 • Biuro Projektu ZintegrUJ
 • Biuro Projektu „Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój”
 • Zespoły artystyczne:
  1. Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego Camerata Jagellonica
  2. Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego "Słowianki"

Jednostki podporządkowane Prorektorowi ds. rozwoju

Jednostki podporządkowane Prorektorowi ds. Collegium Medicum

 • Dział Spraw Osobowych CM
 • Zespół Radców Prawnych CM
 • Inspektorat BHP CM
 • Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej CM
 • Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych CM
 • Uniwersyteckie Podmioty Lecznicze:
  1. Szpital Uniwersytecki w Krakowie
  2. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
  3. Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem
  4. Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie
 • Jednostki wspólne UJ i CM:
  1. Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych
   1. Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych z Kancelarią Dokumentów Niejawnych
   2. Zespół ds. Obronnych
  2. Sekcja ds. Audytu Wewnętrznego

Jednostki podporządkowane Pełnomocnikowi Prorektora CM ds. klinicznych

Jednostki podporządkowane Pełnomocnikowi Prorektora CM ds. kształcenia

Jednostki podporządkowane Pełnomocnikowi Prorektora CM ds. nauki i współpracy międzynarodowej

Jednostki podporządkowane Kanclerzowi UJ

Jednostki podporządkowane Zastępcy Kanclerza ds. Administrowania Nieruchomościami

Jednostki podporządkowane Zastępcy Kanclerza ds. Techniczno-Inwestycyjnych

Jednostki podporządkowane Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum

Jednostki podporządkowane Kwestorowi

Jednostki podporządkowane Zastępcy Kwestora ds. finansowych

Jednostki podporządkowane Zastępcy Kwestora ds. rachunkowości

Jednostki podporządkowane Zastępcy Kwestora ds. Collegium Medicum

Jednostki podporządkowane Zastępcy Kwestora ds. funduszy strukturalnych i programów międzynarodowych