Lista uchwał Senatu z 2002 roku

Uchwały Senatu z dnia 18 grudnia: