Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Administracja ogólnouczelniana

Jednostki podporządkowane Rektorowi UJ

Jednostki podporządkowane Prorektorowi ds. polityki kadrowej i finansowej

Jednostki podporządkowane Prorektorowi ds. badań naukowych

Jednostki podporządkowane Prorektorowi ds. dydaktyki

Jednostki podporządkowane Prorektorowi ds. współpracy międzynarodowej

Jednostki podporządkowane Prorektorowi ds. rozwoju

Jednostki podporządkowane Prorektorowi ds. Collegium Medicum

Jednostki podporządkowane Pełnomocnikowi Prorektora CM ds. klinicznych

Jednostki podporządkowane Pełnomocnikowi Prorektora CM ds. kształcenia

Jednostki podporządkowane Pełnomocnikowi Prorektora CM ds. nauki i współpracy międzynarodowej

Jednostki podporządkowane Kanclerzowi UJ

Jednostki podporządkowane Zastępcy Kanclerza ds. Ogólnych

Jednostki podporządkowane Zastępcy Kanclerza ds. Administrowania Nieruchomościami

Jednostki podporządkowane Zastępcy Kanclerza ds. Techniczno-Inwestycyjnych

Jednostki podporządkowane Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum

Jednostki podporządkowane Kwestorowi

Jednostki podporządkowane Zastępcy Kwestora ds. finansowych

Jednostki podporządkowane Zastępcy Kwestora ds. rachunkowości

Jednostki podporządkowane Zastępcy Kwestora ds. Collegium Medicum

Jednostki podporządkowane Zastępcy Kwestora ds. funduszy strukturalnych i programów międzynarodowych