Instrukcja

Informacje ogólne

Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP) to publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej. Uniwersytet Jagielloński zgodnie z zapisami ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) prezentuje stronę BIP pod adresem URL: www.bip.uj.edu.pl

Treści informacji publicznej są redagowane za pomocą:

 • tekstu
 • tabel
 • załączników w postaci plików do pobrania
 • zdjęć i grafik

Opis serwisu

Publikowane informacje dotyczące Uniwersytetu Jagiellońskiego podzielone są  na następujące działy:

1. Zakładka - Uniwersytet - po lewej stronie głównego menu serwisu prowadzi do działu, w którym na stałe zgromadzone są tematy sklasyfikowane w czterech podstawowych kategoriach.

Odnośniki kategorii tematycznych (granatowe menu) wskazują: - podmenu kolejnych dokumentów zgromadzonych w BIP, - bezpośrednią treść dokumentu, opatrzonego informacją o osobie, która wprowadziła informację do BIP oraz czas jego ostatniej modyfikacji; w tym także odnośniki do stron internetowych spoza BIP.

2. Zakładka - Władze - prowadzi do działu zawierającego informacje dotyczące głównych władz UJ: dane osobowe oraz teleadresowe.

3. Zakładka - Dokumenty - głównego menu prowadzi do działu, w którym są publikowane dokumenty wydawane przez odpowiednie jednostki. Dokumenty podzielone są wg ich rodzajów. Po wybraniu odpowiedniego działu uzyskujemy dostęp do listy wszystkich dokumentów danego rodzaju. Po wybraniu z listy odnośników określonej pozycji pojawia się w jej miejsce szczegółowy opis dokumentu. Schemat dokumentu: 

 • nagłówek (tytuł dokumentu),
 • rodzaj dokumentu,
 • termin wydania dokumentu,
 • nr dokumentu,
 • skrót treści dokumentu w postaci tekstu,
 • odnośnik do odnośniki do dokumentów i stron spoza BIP,
 • ewentualny załącznik,
 • ilość wyświetleń danego dokumentu,
 • data ostatniej modyfikacji,
 • dane określające tożsamość osoby, która wprowadziła informację do BIP,
 • ewentualny odnośnik do archiwalnej wersji dokumentu.

Uwaga: Aby odczytać załączone pliki w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Reader. Darmową przeglądarkę plików PDF można pobrać na stronie www.adobe.com

4. Zakładka - Oferty Pracy - zgromaczone są tam oferty zarówno aktualne, jak i archiwalne. Ogłoszenia podzielone są na 7 kategorii. Po wybraniu jednej z dostępnych kategorii wyświetla się lista aktualnych ogłoszeń. U dołu wyświetlonej listy znajduje się odnośnik prowadzący do archiwum ofert pracy.

5. W środkowej części portalu wyświetlają się treści z uaktywnionego odnośnika.

6. W dolnej części strony BIP znajduje się: