Uchwały Senatu z 2011 roku

Uchwały Senatu z dnia 25 maja: