Uchwały Senatu z 2010 roku

Uchwały Senatu z dnia 26 maja: