Uchwała Senatu nr 77/XII/2010

Rodzaj: Uchwała
Nr: 77/XII/2010
Data wytworzenia: 22 grudnia 2010 r.
W sprawie: zabezpieczenia przez UJ środków na pokrycie wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowanych, projektów realizowanych lub planowych do realizacji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
Pobierz plik