Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 1.2

Uchwała Senatu nr 77-XII-2010

Rodzaj: Uchwała
Nr: 77/XII/2010
W sprawie: zabezpieczenia przez UJ środków na pokrycie wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowanych, projektów realizowanych lub planowych do realizacji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
Pobierz plik