Uchwała Senatu nr 17/V/2008

Rodzaj: Uchwała
Nr: 17/V/2008
Data wytworzenia: 07 maja 2008 r.
W sprawie: zwiększenia wynagrodzeń pracowników jednostek pozawydziałowych, międzywydziałowych, administracji ogólnouczelnianej i wydziałowej.
Pobierz plik