Lista uchwał Senatu z 2006 roku

Uchwały Senatu z dnia 22 lutego: