Regulamin zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji w UJ

Uchwała Senatu nr 102/VI/2015 z 24 czerwca 2015 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim

Regulamin zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim

Data publikacji: 24.07.2019
Osoba publikująca: Rafał Kiszka