Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej w UJ

Uchwała Senatu nr 59/IV/2015 z 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej w Uniwersytecie Jagiellońskim

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej w Uniwersytecie Jagiellońskim

Załącznik do regulaminu

Data publikacji: 24.07.2019
Osoba publikująca: Rafał Kiszka