Jednolity rzeczowy wykaz akt Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 86 Rektora UJ z 27 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jednolitego rzeczowego wykazu akt Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instrukcji archiwalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Treść Zarządzenia nr 86

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 86 - Jednolity rzeczowy wykaz akt Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Data publikacji: 28.08.2014
Osoba publikująca: Estera Podobińska