Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jednolity rzeczowy wykaz akt Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 147 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie: Instrukcji kancelaryjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jednolitego rzeczowego wykazu akt Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Treść zarządzenia nr 147
Załącznik nr 2 - Jednolity rzeczowy wykaz akt UJ