Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kanclerz UJ

Kanclerz Uniwersytetu Jagiellońskiego
Mgr Monika Harpula

Kompetencje Kanclerza

Adres:
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków

tel. (+48 12) 663-11-39
e-mail: kanclerz@uj.edu.pl

Biuro Kanclerza

Zastępca Kanclerza ds. ogólnych
Mgr Małgorzata Grzelewska

Zastępca Kanclerza ds. administrowania nieruchomościami
Mgr Marek Uliński

Biuro Zastępcy Kanclerza ds. administrowania nieruchomościami

Zastępca Kanclerza ds. techniczno-inwestycyjnych
Mgr inż. Gerard Żychowicz

Biuro Zastępcy Kanclerza ds. techniczno-inwestycyjnych

Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum
Mgr Joanna Nikodemowicz

Adres:
ul. św. Anny 12
31-008 Kraków

tel. (+48 12) 422-40-05
e-mail: z.kanclerza@cm-uj.krakow.pl