Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia publiczne UJ

Informacje ogólne

Do zadań Działu Zamówień Publicznych należy wykonywanie czynności w zakresie udzielenia zamówień publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).

W realizacji zadań Dział współpracuje ze wszystkimi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dane kontaktowe

Ogłoszenia o bieżących postępowaniach dostępne są pod adresem:

www.przetargi.uj.edu.pl

Adres:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
ul. Straszewskiego 25/3-4
31-113 Kraków

tel. (+48 12) 663-39-03
e-mail: bzp@uj.edu.pl