Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 17.7 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (17.9).

Skład senatu - Kadencja 2020-2024

1. Rektor jako przewodniczący

Prof. dr hab. Jacek Popiel

2. Przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnieni na stanowiskach profesora lub profesora uczelni

Dr hab. Barbara Iwańska, prof. UJ
Wydział Prawa i Administracji

Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska
Wydział Filozoficzny

Prof. dr hab. Wojciech Bałus
Wydział Historyczny

Prof. dr hab. Roman Sosnowski
Wydział Filologiczny

Dr hab. Jarosław Fazan, prof. UJ
Dziekan, Wydział Polonistyki

Prof. dr hab. Stanisław Kistryn
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Prof. dr hab. Wojciech Słomczyński
Wydział Matematyki i Informatyki

Prof. dr hab. Lucjan Chmielarz
Wydział Chemii

Dr hab. Paweł Grzmil, prof. UJ
Wydział Biologii

Prof. dr hab. Przemko Kwinta
Wydział Lekarski

Prof. dr hab. Elżbieta Pękala
Wydział Farmaceutyczny

Prof. dr hab. Tomasz Brzostek
Wydział Nauk o Zdrowiu

Prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Prof. dr hab. Robert Kłosowicz
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Prof. dr hab. Jolanta Jura
Dziekan, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Prof. dr hab. Bolesław Domański
Wydział Geografii i Geologii

Prof. dr hab. Stefan Chłopicki
Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków

Dr Danuta Earnshaw, prof. UJ
Małopolskie Centrum Biotechnologii

3. Przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesora lub profesora uczelni

Dr Tomasz Bochenek
Wydział Nauk o Zdrowiu

Dr hab. Maja Kosecka-Strojek
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Dr hab. Marcin Grabowski
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Dr Małgorzata Kutera
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Dr Anna Rokicińska
Wydział Chemii UJ

Dr inż. Rafał Ważny
Małopolskie Centrum Biotechnologii

4. Przedstawiciele Studentów

Magdalena Herman
Przewodnicząca Samorządu Studentów, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Michał Pawłowski
Wiceprzewodniczący SSUJ, Przewodniczący UKE SSUJ, Wydział Prawa i Administracji

Ryszard Feret
Wydział Lekarski

Tomasz Rączkowski
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Bartłomiej Mikołajczyk
Przewodniczący UKD SSUJ, Wydział Polonistyki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Karolina Wójcik
Wydział Historyczny

Piotr Pawlus
Wydział Prawa i Administracji

5. Przedstawiciele Towarzystwa Doktorantów

Mgr Maciej Wcisło
Wydział Polonistyki, Prezes TD UJ

6. Przedstawiciele Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi

Mgr Iwona Bieda-Franas
Wydział Chemii

Mgr Dorota Kwapisz
Kierownik Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

Mgr Piotr Szumliński
Dyrektor Centrum Wsparcia Dydaktyki

7. Prorektorzy i Dziekani UJ zaproszeni z głosem doradczym (bez prawa do głosowania):

a) Prorektorzy

Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki
Prorektor UJ ds. Collegium Medicum

Prof. dr hab. Dorota Malec
Prorektor UJ ds. współpracy międzynarodowej

Prof. dr hab. Armen Edigarian
Prorektor UJ ds. dydaktyki

Prof. dr hab. Jarosław Górniak
Prorektor UJ ds. rozwoju

Prof. dr hab. Piotr Jedynak
Prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej

Prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski
Prorektor UJ ds. badań naukowych

b) Dziekani

Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
Wydział Prawa i Administracji

Dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ
Wydział Filozoficzny

Prof. dr hab. Stanisław Sroka
Wydział Historyczny

Dr hab. Władysław Witalisz, prof. UJ
Wydział Filologiczny

Prof. dr hab. Ewa Gudowska- Nowak
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Prof. dr hab. Włodzimierz Zwonek
Wydział Matematyki i Informatyki

Prof. dr hab. Wojciech Macyk
Wydział Chemii

Prof. dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ
Wydział Biologii

Prof. dr hab. med. Maciej Małecki
Wydział Lekarski

Prof. dr hab. Jacek Sapa
Wydział Farmaceutyczny

Dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ
Wydział Nauk o Zdrowiu

Dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Prof. dr hab. Paweł Laidler
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Prof. dr hab. Marek Drewnik
Wydział Geografii i Geologii

8. Goście zaproszeni z głosem doradczym (bez prawa do głosowania)

Prof. dr hab. Karol Musioł
Rektor poprzednich kadencji

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Rektor poprzednich kadencji

Mgr Monika Harpula
Kanclerz UJ

Mgr Joanna Nikodemowicz
Zastępca Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum

Mgr Teresa Kapcia
Kwestor UJ

Mgr Dorota Kłyś
Zastępca Kwestora UJ ds. Collegium Medicum

Dr hab. Małgorzata Kruczek, prof. UJ
Pełnomocnik Rektora UJ ds. projektów strategicznych

Dr hab. Agnieszka Pac
Pełnomocnik Prorektora CM ds. kształcenia

Dr hab. Sebastian Kołodziejczyk, prof. UJ
Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, prof. UJ
Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Dr hab. Roman Skibiński, prof. UJ
Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Prof. dr hab. Katarzyna Stolarz-Skrzypek
Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Dr hab. Przemysław Żukowski, prof. UJ
Dyrektor Archiwum UJ

Prof. dr hab. Krzysztof Stopka
Dyrektor Muzeum UJ

Dr hab. Remigiusz Sapa, prof. UJ
Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej

Prof. dr hab. Stanisław Waltoś
Profesor Honorowy UJ

Dr hab. Beata Baran-Wesołowska
Prezes Towarzystwa Asystentów UJ

Dr Wioleta J. Karna
Prezes Zarządu ZNP w UJ

Dr Jerzy Serwacki
Przewodniczący Zarządu NSZZ „Solidarność” UJ

Prof. dr hab. Antoni Czupryna
Przewodniczący Związku Zawod. Pracowników UJ CM i Uniw. Podmiotów Leczniczych

Dr hab. Mirosław Krośniak
Przedstawiciel NSZZ „S” w Collegium Medicum

Mgr Żaneta Chęć
Przedstawicielka Komisji Międzyzakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy UJ

Katarzyna Węgrzyn
Pełnomocnik Przewodniczącej ds. Nauki SSUJ

Martyna Kowalak
Przewodnicząca Rady Kół Naukowych UJ

Mgr inż. Romuald Marek
Audytor Wewnętrzny UJ

Mgr Monika Ziejka-Shon
Audytor Wewnętrzny UJ

Mgr Adam Koprowski
Kierownik Biura Prasowego UJ

Dr hab. Maria Stinia, prof. UJ
Redaktor Naczelna Kroniki UJ

Mgr Rita Pagacz-Moczarska
Redaktor Naczelna miesięcznika Uniwersytetu Jagiellońskiego „Alma Mater”

Mgr Kinga Drechny-Mucha
Dyrektor Centrum Promocji i Komunikacji UJ

Opinia w sprawie możliwości głosowania podczas obrad Senatu UJ przez pełnomocnika członka Senatu