Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 14.0 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (15.6).

Komisje Rektorskie

Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Konwent Godności Honorowych
Uniwersytecka Komisja ds. Własności Intelektualnej
Komisja Likwidacyjna
Rektorska Główna Komisja Inwentaryzacyjna
Stała Komisja ds. klinicznych
Komisja Bioetyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego
Stała Rektorska Komisja Remontowa
Stała Rektorska Komisja Statutowo-Prawna
Stała Rektorska Komisja Socjalna
Stała Komisja ds. Collegium Medicum
Rada Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi
Rada Nadzorująca Centrum Transferu Technologii CITTRU
Stała Rektorska Komisja ds. Badań Naukowych
Stała Rektorska Komisja ds. Kadry Naukowej
Rektorska Komisja ds. Etyki Badań Naukowych