Zarządzenie nr 116 Rektora UJ z 26 października 2017 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 116
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 26 października 2017 r.
W sprawie: utworzenia Pracowni Rehabilitacji Chorób Układu Nerwowego w Klinice Neurologii Katedry Neurologii Wydziału Lekarskiego UJ CM

Data publikacji: 30.10.2017
Osoba publikująca: Rafał Kotarba