Zarządzenie nr 112 Rektora UJ z 23 października 2017 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 112
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 23 października 2017 r.
W sprawie: przekształcenia Katedry Rosjoznawstwa w Zakład Rosjoznawstwa w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Data publikacji: 24.10.2017
Osoba publikująca: Rafał Kotarba