Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.0 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (1.1).

Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ

Adres:
ul. Gronostajowa 5
30-387 Kraków
tel. (+48 12) 664-67-73
Strona internetowa: http://www.cep.uj.edu.pl

STRUKTURA

1) Dział Zoologiczny

2) Dział Geologiczny

3) Dział Antropologiczny

4) Dział Paleobotaniczny