Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Przejdz do najnowszej wersji - 1.4Adres:
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4
30-348 Kraków
tel. (+48 12) 664-55-08
e-mail: wziks.dziekanat@uj.edu.pl
Strona internetowa: www.wzks.uj.edu.pl

STRUKTURA WYDZIAŁU

Dziekanat

1. Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

1) Zakład – Ośrodek Badań Prasoznawczych

a) Redakcja „Zeszytów Prasoznawczych”

2) Zakład Badań nad Mediatyzacją

3) Zakład Komunikowania Międzynarodowego i Mediów

4) Zakład Komunikowania Politycznego i Mediów

5) Zakład Nowych Mediów

2. Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

1) Katedra Ekonomii i Innowacji

2) Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Polityki Gospodarczej

3) Katedra Ekonomii Matematycznej

4) Katedra Organizacji i Zarządzania

5) Katedra Rachunkowości Międzynarodowej

6) Katedra Zarządzania Jakością

7) Katedra Zarządzania Operacyjnego i Marketingu

8) Katedra Zarządzania Strategicznego

9) Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

10) Zakład Analiz Społeczno-Ekonomicznych

11) Zakład Finansów i Ekonomii Międzynarodowej

12) Zakład Negocjacji

13) Zakład Zachowań Organizacyjnych

14) Zakład Znormalizowanych Systemów Zarządzania

3. Instytut Studiów Informacyjnych

1) Zakład Informacji Naukowej

2) Zakład Książki i Jej Funkcji w Komunikowaniu Społecznym

3) Zakład Metodologii Badań Informacyjnych

4) Zakład Zarządzania Informacją

4. Instytut Kultury

1) Katedra Kultury Współczesnej

2) Katedra Zarządzania, Ekonomiki Mediów i Reklamy

3) Zakład Badań Filozoficznych nad Kulturą

4) Zakład Cyfrowej Humanistyki w Zarządzaniu

5) Zakład Zarządzania Kulturą

a) Pracownia Dokumentacji Życia i Twórczości Heleny Modrzejewskiej

5. Instytut Przedsiębiorczości

1) Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

2) Zakład E-przedsiębiorczości

3) Zakład Przedsiębiorczości w Turystyce

4) Zakład Przedsiębiorczości w Sporcie

6. Instytut Psychologii Stosowanej

1) Zakład Komunikacji Społecznej i Badań Podstawowych w Psychologii

2) Zakład Neurobiologii i Neuropsychologii

3) Zakład Neurokognitywistyki i Neuroergonomii

a) Pracownia Gęstego Zapisu EEG

b) Pracownia IBM Modelowania Systemów Złożonych

c) Pracownia Okulograficzna

4) Zakład Psychologii Pracy i Organizacji

5) Zakład Psychologii Sądowej i Kryminologii

6) Zakład Psychologii Rozwoju i Zdrowia

7) Zakład Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii

8) Pracownia Psychologii Transportu

9) Laboratorium Testów Psychologicznych

7. Instytut Spraw Publicznych

1) Katedra Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego

2) Katedra Zarządzania Publicznego

3) Zakład Innowacji Społecznych i Systemów Zarządzania

4) Zakład Przywództwa i Zarządzania w Edukacji

5) Zakład Rozwoju Społecznego

6) Zakład Zarządzania Organizacjami Obywatelskimi

8. Instytut Sztuk Audiowizualnych

1) Katedra Historii Filmu Polskiego

2) Katedra Historii Filmu Powszechnego

3) Katedra Mediów Audiowizualnych

4) Katedra Teorii i Antropologii Filmu

9. Katedra Lingwistyki Komputerowej

10. Katedra Systemów Informatycznych

11. Centrum Edukacji Służb Publicznych i Administracji (CESPiA)

12. Centrum Studiów nad Przywództwem Edukacyjnym

13. Ośrodek Badań nad Mediami i Komunikacją Społeczną

14. Pracownia Multimedialna i Komputerowa

15. Pracownia Radiowa

16. Pracownia Telewizyjna

17. Biblioteka Wydziałowa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej

1) Sekcja Gromadzenia Zbiorów

2) Sekcja Opracowania Zbiorów

3) Sekcja Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej

Data publikacji: 06.11.2019
Osoba publikująca: Rafał Kiszka
Data modyfikacji: 01.06.2020
Osoba modyfikująca: Rafał Kiszka

Dziennik zmian dokumentu
  Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
  1.4 02.11.2020 12:31 Rafał Kiszka
  1.3 01.10.2020 09:08 Rafał Kiszka
  1.2 01.06.2020 10:14 Rafał Kiszka aktualnie przeglądana
  1.1 03.02.2020 09:02 Rafał Kiszka
  1.0 06.11.2019 15:48 Rafał Kiszka