Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.0 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (1.1).

Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

Adres:
ul. Rynek Główny 8/16
31-042 Kraków
tel. (+48 12) 431-12-31
e-mail: mish@uj.edu.pl
Strona internetowa: www.mish.uj.edu.pl