Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Przejdz do najnowszej wersji - 2.4SPIS TREŚCI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
II. ORGANIZACJA ZAJĘĆ
III. ZALICZENIE PRZEDMIOTU I ROKU STUDIÓW
IV. PRACE I EGZAMINY DYPLOMOWE ORAZ UKOŃCZENIE STUDIÓW
V. INDYWIDUALNA ORGANIZACJA I ZMIANY W RAMACH TOKU STUDIÓW
VI. URLOP OD ZAJĘĆ
VII. SKREŚLENIE I PONOWNE PRZYJĘCIE NA STUDIA
VIII. NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA
IX. PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

Pełna treść Regulaminu znajduje się w załączniku.

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - tekst ujednolicony (Regulamin obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 i w latach następnych - wchodzi w życie od 1.10.2014 r.)

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (Regulamin obowiązuje studentów rozpoczynających studia od 1 października 2012 r. - wchodzi w życie od 1.10.2012 r.)

Uchwała nr 42/IV/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim (obowiązuje od 1 października 2012 r.)

Uchwała nr 19/IV/2011 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim (obowiązuje od 1 października 2011 r.)

Uchwała nr 10/II/2011 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie: zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zmiany sposobu dokumentowania przebiegu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (obowiązuje od 1 października 2011 r.)

 

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – tekst jednolity (obowiązujący od 1 października 2010 r.)

Data publikacji: 29.03.2011
Osoba publikująca: Krzysztof Gruszczyński
Data modyfikacji: 02.03.2015
Osoba modyfikująca: Estera Podobińska

Dziennik zmian dokumentu
  Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
  2.4 17.03.2021 09:07 Małgorzata Kozik
  2.3 15.03.2021 12:19 Małgorzata Kozik
  2.2 27.05.2020 12:30 Rafał Kiszka
  2.1 30.04.2020 10:12 Rafał Kiszka
  2.0 08.08.2019 10:27 Rafał Kiszka
  1.9 03.10.2017 09:55 Rafał Kiszka
  1.8 08.06.2017 10:43 Rafał Kiszka
  1.7 10.11.2015 11:51 Estera Podobińska
  1.6 10.11.2015 11:49 Estera Podobińska
  1.5 02.03.2015 12:53 Estera Podobińska
  1.4 02.03.2015 12:52 Estera Podobińska
  1.3 02.03.2015 12:38 Estera Podobińska aktualnie przeglądana
  1.2 02.03.2015 12:38 Estera Podobińska
  1.1 27.03.2014 10:27 Estera Podobińska
  1.0 29.03.2011 11:14 Krzysztof Gruszczyński