Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 1.4

Programy Studiów – cykl kształcenia 2021-2022

Powrót
Znajdujesz się w katalogu Wydział Filozoficzny
Etyka – studia stacjonarne drugiego stopnia
Filozofia – studia stacjonarne drugiego stopnia
Filozofia – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Kognitywistyka – studia stacjonarne drugiego stopnia
Kognitywistyka – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Pedagogika – studia stacjonarne drugiego stopnia (w brzmieniu określonym uchwałą nr 50/VI/2019)
Pedagogika – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Porównawcze studia cywilizacji – studia stacjonarne drugiego stopnia
Porównawcze studia cywilizacji – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Praca socjalna – studia stacjonarne drugiego stopnia
Psychologia – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Socjologia – studia stacjonarne drugiego stopnia
Socjologia – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Studia nad buddyzmem – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Studia nad buddyzmem współczesnym – studia stacjonarne drugiego stopnia