Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 1.4

Programy Studiów – cykl kształcenia 2021-2022

Powrót
Znajdujesz się w katalogu Wydział Historyczny
Archeologia – studia stacjonarne pierwszego stopnia (w brzmieniu określonym uchwałą nr 50/VI/2019)
Archeologia – studia stacjonarne drugiego stopnia (w brzmieniu określonym uchwałą nr 50/VI/2019)
Historia sztuki – studia stacjonarne pierwszego stopnia (w brzmieniu określonym uchwałą nr 50/VI/2019)
Historia sztuki – studia stacjonarne drugiego stopnia (w brzmieniu określonym uchwałą nr 50/VI/2019)
Muzykologia – studia stacjonarne pierwszego stopnia (w brzmieniu określonym uchwałą nr 50/VI/2019)
Muzykologia – studia stacjonarne drugiego stopnia (w brzmieniu określonym uchwałą nr 79/IX/2019)
Ochrona dóbr kultury – studia stacjonarne drugiego stopnia (w brzmieniu określonym uchwałą nr 50/VI/2019)
Etnologia i antropologia kulturowa – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Historia – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Historia – studia stacjonarne drugiego stopnia
Judaistyka – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Judaistyka – studia stacjonarne drugiego stopnia
Ochrona dóbr kultury – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Historia sztuki – studia stacjonarne pierwszego stopnia – sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w programie studiów