Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.3 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (2.4).

Tok studiów

Zarządzenie nr 135 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 grudnia 2021 roku
w sprawie: organizacji kształcenia w okresie od dnia 20 grudnia 2021 roku do dnia 9 stycznia 2022 roku (nie dotyczy Collegium Medicum)

Zarządzenie nr 62 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 czerwca 2021 roku
w sprawie: obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia dla studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim (z wyłączeniem Collegium Medicum)

Zarządzenie nr 53 Rektora UJ z  24 maja 2021 r.
w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 (nie dotyczy Collegium Medicum)

Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z  13 stycznia 2022 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 53 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 (nie dotyczy Collegium Medicum)

Zarządzenie nr 3 Rektora UJ 11 stycznia 2021 roku
w sprawie dokumentów wymaganych do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego

Zarządzenie nr 150 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku
w sprawie: dostosowania procesu kształcenia i badań naukowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej

Zarządzenie nr 131 Rektora UJ z 17 listopada 2020 roku
w sprawie zasad organizacji weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Komunikat nr 29 Prorektora UJ ds. dydaktyki z 16 października 2020 roku
w sprawie: wytycznych zakresie organizacji zajęć wykorzystaniem metod technik kształcenia na odległość

Zarządzenie nr 105 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2020 roku
w sprawie: organizacji egzaminów dyplomowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zarządzenie nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2020 roku
w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich magisterskich Archiwum Prac

Zarządzenie nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku
w sprawie: zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych programie studiów wykorzystaniem technologii informatycznych związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19

Ordinance No 41 of the Rector of Jagiellonian Univeristy English translation of April 29, 2020 

Zarządzenie nr 107 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 grudnia 2019 roku
w sprawie: elektronicznej legitymacji studenckiej legitymacji doktoranta wydawanych przez Uniwersytet Jagielloński

Zarządzenie nr 110 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 października 2020 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 107 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 12 grudnia 2019 roku sprawie elektronicznej legitymacji studenckiej legitymacji doktoranta wydawanych przez Uniwersytet Jagielloński

Zarządzenie nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2019 roku
w sprawie: harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Zarządzenie nr 87 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 lipca 2020 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 30 września 2019 roku sprawie harmonogramu czynności związanych rozliczaniem organizacją zajęć dydaktycznych systemie USOS na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 marca 2011 roku
w sprawie: szczegółowych zasad dokumentacji przebiegu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 15 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lutego 2018 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 sierpnia 2017 roku w sprawie harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich oraz zmiany zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 marca 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad dokumentacji przebiegu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Archiwum

Zarządzenie nr 4 Rektora UJ 13 stycznia 2021 roku
w sprawie organizacji kształcenia semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (nie dotyczy Collegium Medicum)

Zarządzenie nr 127 Rektora UJ z 5 listopada 2020 roku
w sprawie organizacji kształcenia semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 (nie dotyczy Collegium Medicum)

Order No 127 of the Rector of the Jagiellonian University of 5 November, 2020

Zarządzenie nr 118 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 października 2020 roku
w sprawie: dostosowania sposobu prowadzenia kształcenia do formy zdalnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (nie dotyczy Collegium Medicum)

Zarządzenie nr 99 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 września 2020 roku
w sprawie: organizacji kształcenia semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 związku COVID-19 (z wyłączeniem Collegium Medicum)

Komunikat nr 16 Prorektora UJ ds. polityki kadrowej finansowej oraz Prorektora UJ ds. dydaktyki z 28 lipca 2020 roku
w sprawie: organizacji kształcenia semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 związku COVID-19 (z wyłączeniem Collegium Medicum)

Zarządzenie nr 81 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 lipca 2020 roku
w sprawie: obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpiecznych higienicznych warunków kształcenia dla studentów doktorantów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim (z wyłączeniem Collegium Medicum)

Zarządzenie nr 30 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 marca 2020 roku
w sprawie: zasad regulujących tryb dostosowania zajęć do formy zdalnej ich prowadzenia celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2017 roku
w sprawie: dostosowania procesu kształcenia i badań naukowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej

Uchwała nr 39/VI/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2009 roku
w sprawie: obowiązku odbycia przez każdego studenta stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich lub stacjonarnych studiów drugiego stopnia jednego kursu w języku obcym