Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.4 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (4.3).

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Pod tym adresem znaleźć można kompletną listę studiów prowadzących rekrutacje w aktualnym roku akademickim. Informacje na temat rekrutacji, m. in. opis obliczania wyniku, harmonogram, listę wymaganych dokumentów, znaleźć można również na stronie rekrutacja.uj.edu.pl.

Rok akademicki 2021/2020

Uchwała nr 48/V/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2020 roku
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia

Uchwała nr 8/II/2021 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 lutego 2021 roku
w sprawie nieuruchomienia wybranych studiów oraz ustalenia kryteriów kwalifikacji dla nowych studiów w rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2021/2022;

Uchwała nr 115/XII/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku
w sprawie dostosowania uchwał w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego
(tekst ujednolicony sporządzony z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez: Uchwała nr 23/IV/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 24 kwietnia 2019 roku)

Zarządzenie nr 13 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 lutego 2021 roku
w sprawie: szczegółowych warunków prowadzenia rekrutacji za pośrednictwem systemu, zasad pobierania oraz wysokości opłaty rekrutacyjnej, listy dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz szczegółowego harmonogramu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022

Archiwum

Rekrutacja 2020/2021

Uchwała nr 17/III/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 marca 2020 roku
w sprawie: nieuruchomienia wybranych studiów, zmiany limitów oraz ustalenia kryteriów kwalifikacji dla nowych studiów w rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021

Załącznik nr 1 do uchwały nr 17/III/2020

Załącznik nr 2 do uchwały nr 17/III/2020

Załącznik nr 3 do uchwały nr 17/III/2020

Załącznik nr 4 do uchwały nr 17/III/2020

Zarządzenie nr 51 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 maja 2020 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 8 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 stycznia 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia naboru za pośrednictwem systemu, zasad pobierania oraz wysokości opłaty rekrutacyjnej, listy dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz szczegółowego harmonogramu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 8 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 stycznia 2020 roku
w sprawie: szczegółowych warunków prowadzenia naboru za pośrednictwem systemu, zasad pobierania oraz wysokości opłaty rekrutacyjnej, listy dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz szczegółowego harmonogramu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021

Rok akademicki 2019/2020

Uchwała nr 23/IV/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 24 kwietnia 2019 roku
w sprawie: zawieszenia rekrutacji na wybrane studia jednolite magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020 oraz zmiany uchwały nr 115/XII/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 grudnia 2018 roku

Uchwała nr 115/XII/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 grudnia 2018 roku
w sprawie: dostosowania uchwał w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego

Załącznik nr 1 do uchwały nr 115/XII/2018

Załącznik nr 2 do uchwały nr 115/XII/2018

Załącznik nr 3 do uchwały nr 115/XII/2018

Załącznik nr 4 do uchwały nr 115/XII/2018

Załącznik nr 5 do uchwały nr 115/XII/2018

Załącznik nr 6 do uchwały nr 115/XII/2018

Załącznik nr 7 do uchwały nr 115/XII/2018

Załącznik nr 8 do uchwały nr 115/XII/2018

Zarządzenie nr 29 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2019 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 1 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 stycznia 2019 roku w sprawie szczegółowego harmonogramu organizacji naboru oraz dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 stycznia 2019 roku
w sprawie: szczegółowego harmonogramu organizacji naboru oraz dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020

Rok akademicki 2018/2019

Uchwała nr 68/V/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 maja 2017 roku
w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019

Załącznik nr 1 do uchwały nr 68/V/2017

Załącznik nr 2 do uchwały nr 68/V/2017

Załącznik nr 3 do uchwały nr 68/V/2017

Załącznik nr 4 do uchwały nr 68/V/2017

Załącznik nr 5 do uchwały nr 68/V/2017

Załącznik nr 6 do uchwały nr 68/V/2017

Załącznik nr 7 do uchwały nr 68/V/2017

Zarządzenie nr 129 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 grudnia 2017 roku
w sprawie: szczegółowego harmonogramu organizacji naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 stycznia 2018 roku
w sprawie: szczegółowych warunków organizacji naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

Uchwała nr 60/V/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 maja 2016 roku
w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

Załączniki do uchwały nr 60/V/2016

Ostatnie zmiany do uchwały nr 60/V/2016 - uchwała nr 40/III/2017

Zmiany do uchwały nr 60/V/2016 - uchwała nr 122/XII/2016

Zmiany do uchwały nr 60/V/2016 - uchwała nr 111/XI/2016

Rok akademicki 2016/2017

Uchwała nr 63/V/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 maja 2015 roku
w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017

Załącznik nr 1 do uchwały nr 63/V/2015

Załącznik nr 2 do uchwały nr 63/V/2015

Załącznik nr 3 do uchwały nr 63/V/2015

Załącznik nr 4 do uchwały nr 63/V/2015

Ostatnie zmiany do uchwały nr 63/V/2015 - uchwała nr 63/V/2016

Zmiany do uchwały nr 63/V/2015 - uchwała nr 34/III/2016

Zmiany do uchwały nr 63/V/2015 - uchwała nr 12/I/2016

Zmiany do uchwały nr 63/V/2015 - uchwała nr 136/XII/2015

Zmiany do uchwały nr 63/V/2015 - uchwała nr 108/IX/2015

Rok akademicki 2015/2016

Uchwała nr 88/V/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 maja 2014 roku
w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Ostatnie zmiany do uchwały nr 88/V/2014 - uchwała nr 19/II/2015

Zmiany do uchwały nr 88/V/2014 - uchwała nr 11/I/2015

Zmiany do uchwały nr 88/V/2014 - uchwała nr 165/XII/2014

Rok akademicki 2014/2015

Uchwała nr 91/V/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 maja 2013 roku
w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015

Ostatnie zmiany do uchwały nr 91/V/2013 - uchwała nr 63/III/2014

Zmiany do uchwały nr 91/V/2013 - załącznik do uchwały nr 63/III/2014

Zmiany do uchwały nr 91/V/2013 - uchwała nr 37/II/2014

Zmiany do uchwały nr 91/V/2013 - uchwała nr 16/I/2014

Zmiany do uchwały nr 91/V/2013 - uchwała nr 176/XII/2013

Rok akademicki 2013/2014

Uchwała Senatu nr 63/V/2012

Ostatnia zmiana do uchwały Senatu nr 63/V/2012 - uchwała nr 93/V/2013