Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.1 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (4.3).

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Internetowa Rekrutacja Kandydatów to uproszczona procedura rejestrowania kandydatów na studia w UJ. Rekrutacja jest możliwa w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji na pierwszy rok studiów w danym roku akademickim.

Szczegółowe informacje:

System Internetowej Rekrutacji Kandydatów