Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 4.3 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (15.8).

Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego (w poniższym załączniku)

Regulamin organizacyjny UJ