Konkurs o stypendium naukowe dla młodego naukowca na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Psychologii, w Zakładzie Psychologii Eksperymentalnej

Konkurs o stypendium naukowe dla młodego naukowca na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Psychologii, w Zakładzie Psychologii Eksperymentalnej - w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki „OPUS 14” pt. Mechanizmy kontroli językowej leżącej u podłoża generowania mowy u osób dwujęzycznych: badania z użyciem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • zainteresowanie badaniami naukowymi,
 • wysoka motywacja do pracy i zaangażowanie,
 • pracowitość, samodyscyplina, zorganizowanie i sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu psychologii eksperymentalnej lub dziedzin pokrewnych,
 • znajomość lub gotowość do szybkiego nauczenia się metod eksperymentalnych, w tym EEG i/lub okulografu,
 • status studenta psychologii, językoznawstwa, kognitywistyki, neurobiologii (lub pokrewnych) na co najmniej IV roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych lub tytuł magistra lub status uczestnika I roku studiów doktoranckich z zakresu ww. kierunków,
 • udokumentowany dorobek naukowy z obszaru psychologii, językoznawstwa, kognitywistyki lub obszarów powiązanych, czyli osiągnięcia naukowe i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badan naukowych w tym publikacje (w rozumieniu: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwalyrady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf),
 • język ojczysty: polski,
 • rekomendacja pracownika naukowego,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • dostępność i elastyczność czasowa (okresowo konieczność pracy w weekendy oraz godzinach wieczornych).

Szczegóły ogłoszenia, informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załączniku.

Stanowisko: stypendium naukowe
Jednostka: Wydział Filozoficzny
Termin składania dokumentów: 22.10.2018
Data wytworzenia: 05.10.2018
Data publikacji: 05.10.2018
Osoba publikująca: Rafał Kiszka
Data ostatniej modyfikacji: 05.10.2018

Dziennik zmian dokumentu
Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
1.1 05.10.2018 11:42 Rafał Kiszka aktualnie przeglądana
1.0 05.10.2018 11:33 Rafał Kiszka