Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Epidemiologii Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej na Wydziale Lekarskim

INFORMACJA O KONKURSIE

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Epidemiologii Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej na Wydziale Lekarskim

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz w § 166 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym - niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

  • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra
  • ukończony kierunek: zdrowie publiczne,
  • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego).

 

Szczegóły ogłoszenia, informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Wydział Lekarski
Termin składania dokumentów: 20.07.2020
Data wytworzenia: 19.06.2020
Data publikacji: 19.06.2020
Osoba publikująca: Karolina Małysa
Data ostatniej modyfikacji: 19.06.2020

Dziennik zmian dokumentu
Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
1.1 19.06.2020 10:05 Karolina Małysa aktualnie przeglądana
1.0 19.06.2020 10:03 Karolina Małysa