Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Środowisku na Wydziale Biologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Nauk o Środowisku na Wydziale Biologii.

Konkurs na stanowisko realizowany jest na potrzeby projektu „Insect Microbiomics” finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Polskie Powroty 2018.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopnia doktora;

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;

3) biorą czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach;

4) otrzymali wysoką ocenę pracy doktorskiej lub habilitacyjnej;

5) posiadają udokumentowane doświadczenie w pracy w laboratorium molekularnym;

6) posiadają udokumentowane doświadczenie z analizą danych NGS;

7) wykazują biegłą znajomość języka angielskiego;

8) posiadają pozytywną opinię kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Opublikowano informację o wyniku konkursu.

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Wydział Biologii
Termin składania dokumentów: 17.07.2020
Data wytworzenia: 18.06.2020
Data publikacji: 18.06.2020
Osoba publikująca: Rafał Kiszka
Data ostatniej modyfikacji: 24.07.2020

Dziennik zmian dokumentu
Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
1.1 24.07.2020 13:29 Rafał Kiszka aktualnie przeglądana
1.0 18.06.2020 09:22 Rafał Kiszka